Στάθης Ποταμίτης

 Στάθης Ποταμίτης

Διαχειριστής Εταίρος, POTAMITISVEKRIS

Ο Στάθης Ποταμίτης είναι δικηγόρος και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρίας POTAMITISVEKRIS Έχει εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών με έμφαση σε εξαγορές και μετασχηματισμούς επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί επίσης με νομοθετικά και ρυθμιστικά θέματα της κεφαλαιαγοράς, χρηματοδοτήσεις και διεθνή διαιτησία. Ως μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και με τη σύνταξη ειδικών πρακτικών καλής εταιρικής διακυβέρνησης για τις μη εισηγμένες εταιρίες και για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. 

Την τελευταία δεκαετία ασχολείται ιδιαίτερα με θέματα εξυγίανσης και άλλων προ-πτωχευτικών διαδικασιών και με την ρύθμιση της αγοράς μη εξυπηρετουμένων δανείων και πιστώσεων. 

Είναι μέλος της προγράμματος Review and Advisory Judge Co Project και εθνικός ανταποκριτής της πρωτοβουλίας ELI Rescue of Business in Insolvency Law. Ο Στάθης είναι fellow της INSOL International και έχει εκλεγεί fellow του American College of Bankruptcy και μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Πτωχεύσεων (International Insolvency Institute). Συμμετείχε στην ομάδα experts που συγκάλεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προετοιμασία της Οδηγίας Εξυγίανσης και Δεύτερης Ευκαιρίας ενώ ήταν επικεφαλής της επιτροπής που συνέταξε το σχέδιο του νόμου Ρύθμισης Οφειλών και Παροχής Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Είναι μέλος του ΔΣΑ και προηγουμένως των δικηγορικών συλλόγων Νέας Υόρκης και Θεσσαλονίκης. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διαχειριστής Εταίρος, POTAMITISVEKRIS
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διαχειριστής Εταίρος, POTAMITISVEKRIS