Σταύρος Ιωάννου

Σταύρος Ιωάννου

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Eurobank

Ο Σταύρος Ιωάννου είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Eurobank. Είναι Group COO, υπεύθυνος επίσης για τις Διεθνείς Δραστηριότητες και Wealth Management του Ομίλου, και υπεύθυνο μέλος του Δ.Σ. για τους κλιματικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους και για outsourcing. Είναι μέλος του Δ.Σ. της Eurobank Direktna Σερβίας, της Eurobank Βουλγαρίας, Αντιπρόεδρος στην Eurobank Κύπρου και Πρόεδρος της Be-Business Exchanges. Σήμερα είναι Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Grivalia Management Company. Στο παρελθόν διετέλεσε: Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (2020-2022, μέλος από το 2013) και Αντιπρόεδρος της Cardlink Α.Ε. (2013-2015). Ξεκίνησε την καριέρα του το 1988 στην Τράπεζα Barclays PLC. Το 2003 εξελέγη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. της Millennium Bank. Το 2005 διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος στην Eurobank A.D. Beograd. Κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική & Χρηματοοικονομική από το University of Wales, UK.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Eurobank
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ, Eurobank