Σταυρούλα Καμπουρίδου

Σταυρούλα Καμπουρίδου

Επικεφαλής του Κόμβου Καινοτομίας, Σύμβουλος στην Τράπεζα της Ελλάδος

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι επικεφαλής του FinTech Innovation Hub της Τράπεζας της Ελλάδος και σύμβουλος της Διοίκησης. Συντονίζει τις πρωτοβουλίες FinTech της κεντρικής τράπεζας, όπως το Hub που δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2019, τη μελλοντική δημιουργία του Regulatory Sandbox, και τις διαδικασίες για την ταχεία προμήθεια έργων σχετικών με τον ψηφιακό μετασχηματισμό της τράπεζας, όπως το νέο website της τράπεζας, παραγωγικό από το Σεπτέμβριο του 2019. Τα κύρια ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν: ψηφιακό μετασχηματισμό, PSD2, SupTech, Blockchain, tokenization περιουσιακών στοιχείων, προκλήσεις των Big Tech και FinTech εταιρειών, και πως αυτά μπορούν να μετασχηματίσουν το επιχειρησιακό μοντέλο των εποπτευόμενων εταιρειών και να τροποποιήσουν το σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Πριν από την ένταξή της στην ΤτΕ ήταν προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής του Ομίλου ΕΤΕ (2009-2016), υπεύθυνη για την προμήθεια υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Το συγκεκριμένο τμήμα διαχειριζόταν ετήσιο προϋπολογισμό ύψους €50εκ. (35% του συνολικού προϋπολογισμού των προμηθειών Ομίλου ΕΤΕ). Πριν από αυτό, ήταν Διευθύντρια Πωλήσεων Εξοπλισμού στην IBM Ελλάδος (2005-2009), υπεύθυνη για τους τομείς των Τραπεζών και Τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στην Ελλάδα (€35M ετήσιος στόχος πωλήσεων), επιτυγχάνοντας το πρώτο έτος της τη διάκριση “Rookie of the Year” (υψηλότερες πωλήσεις στην IBM Ευρώπης).

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με διάκριση, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Stanford, με πλήρη υποτροφία.

Λεπτομέρειες Ομιλητή