Σταυρούλα Καμπουρίδου

Σταυρούλα Καμπουρίδου

Διευθύνουσα Σύμβουλος, ΔΙΑΣ (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε)

Η Σταυρούλα Καμπουρίδου είναι Διευθύνουσα Σύμβουλος και Γενική Διευθύντρια στην εταιρεία ΔΙΑΣ (ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε) από την 1η Ιανουαρίου του 2021. Κατέχει, επίσης, τη θέση του συμβούλου τεχνολογίας του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Πριν από τη ΔΙΑΣ ήταν σύμβουλος του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, από το 2017, και επικεφαλής του FinTech Innovation Hub της ΤτΕ. Ηγήθηκε των πρωτοβουλιών FinTech της ΤτΕ, όπως τη δημιουργία του Hub τον Μάρτιο του 2019 και το έργο υπό υλοποίηση του Regulatory Sandbox, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Πριν ενταχθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος ήταν Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών Πληροφορικής του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) από το 2009, υπεύθυνη για την προμήθεια υποδομών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στον Όμιλο. Πριν από αυτό ήταν Διευθύντρια Πωλήσεων Εξοπλισμού στην IBM (2005-2009), υπεύθυνη για τους τομείς των Τραπεζών και Τηλεπικοινωνιακών εταιρειών στην Ελλάδα. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών με διάκριση, και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο του Stanford, με πλήρη υποτροφία.

Λεπτομέρειες Ομιλητή