Στυλιανός Κτενιαδάκης

Στυλιανός Κτενιαδάκης

Χειρουργός – Αναπληρωτής Διοικητής ΠΑΓΝΗ

Ο κ. Στυλιανός Κτενιαδάκης είναι Γενικός Χειρουργός και έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 1.000 χειρουργικές επεμβάσεις συνολικά. Από το 2014 έως το 2020 εργάστηκε ως Επιμελητής Ά στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν. Βενιζελείου Ηρακλείου.
Στο διάστημα αυτό ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή των Προτύπων Ποιότητας στο ΤΕΠ (ISO 2009).
Από τον Ιανουάριο του 2020 έως σήμερα, είναι Αναπληρωτής Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι βασικοί του τομείς είναι τα Οικονομικά της Υγειονομικής περίθαλψης, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η ασφάλεια των ασθενών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Χειρουργός - Αναπληρωτής Διοικητής ΠΑΓΝΗ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Χειρουργός - Αναπληρωτής Διοικητής ΠΑΓΝΗ