Θεοδώρα Ρήγα

Θεοδώρα Ρήγα

Γενική Εμπορική Διευθύντρια & Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε.

Η Θεοδώρα Ρήγα είναι Γενική Εμπορική Διευθύντρια και Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε., Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της MedCruise (Ένωση Λιμένων Κρουαζιέρας Μεσογείου), Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης και η Εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας (ΕΣΕΚ).

Γεννήθηκε το 1973 στις ΗΠΑ, είναι κάτοχος MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και έχει διατελέσει ανώτατο διευθυντικό στέλεχος σε εταιρείες λιμένων, ναυτιλιακών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών τα τελευταία 20 χρόνια, μέλος της Εθνικής Επιτροπής Κρουαζιέρας και Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ναυτιλιακής εταιρείας εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ως Εμπορική Διευθύντρια και ως Σύμβουλος Διοίκησης σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης, Πωλήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας στις μεγαλύτερες ακτοπλοϊκές εταιρείες στην Ελλάδα, παρέχοντας επικοινωνιακή υποστήριξη στην Ένωση Επιχειρήσεων Ακτοπλοΐας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Εμπορική Διευθύντρια & Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενική Εμπορική Διευθύντρια & Διευθύντρια Στρατηγικής Επικοινωνίας της ΟΛΘ Α.Ε.