Θεόδωρος Αθανασόπουλος

Θεόδωρος Αθανασόπουλος

Διευθύνων Σύμβουλος, Cepal Group

Γεννήθηκε στην Πάτρα το 1978. Είναι κάτοχος πτυχίου και MSc στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην Alpha Bank το 2000 και εργάσθηκε στις Διευθύνσεις Πίστεως, Corporate Banking και Καθυστερήσεων. Το 2011 ανέλαβε Διευθυντής Καθυστερήσεων Επιχειρήσεων και την 5.11.2014 Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας. To 2020 ανέλαβε παράλληλα με την θέση του ως Εντεταλμένος Γενικός Διευθυντής της Alpha Bank, και την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Cepal Hellas. Από την 1η Δεκεμβρίου 2020, κατέχει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στο Cepal Group.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Cepal Group
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Cepal Group