Θεόδωρος Γούσιας

Θεόδωρος Γούσιας

Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.)

Πρόεδρος Δ.Σ. Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Αστυνομικών, Πυροσβεστών, Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.), Μέλος Δ.Σ. Ταμείου Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΑ.Π.Α.Σ.Α.), Πρόεδρος Δ.Σ. Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών Τοπικής Διοίκησης Νομού Άρτας, Ταμίας στην Ένωση Αξιωματικών Αστυνομίας Ηπείρου. Κάτοχος πτυχίου Σχολής Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ., μετεκπαιδεύσεις σε Ελλάδα και Εξωτερικό σε θέματα Δημόσιας και Κρατικής Ασφάλειας. Επαγγελματική εμπειρία στην Διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού και την κοινωνική ασφάλιση άνω των 20 ετών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Τ.Ε.Α. Αστυνομικών-Πυροσβεστών-Λιμενικών (Τ.Ε.Α.Α.Π.Λ.)