Θεοφανεία Τσαχαλίνα MSc

Θεοφανεία Τσαχαλίνα MSc

Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, Αν. Ταμίας Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, Αν. Ταμίας Ένωσης Ασθενών Ελλάδας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Ένωσης Γονέων Παιδιών και Νέων με Διαβήτη, Αντιπρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας για το Διαβήτη, Αν. Ταμίας Ένωσης Ασθενών Ελλάδας