Θεοφάνης Μυλωνάς

Θεοφάνης Μυλωνάς

Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ – Αντιπρόεδρος Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ)

Ο κ. Μυλωνάς είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ. Επίσης, είναι Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών. Νωρίτερα διατέλεσε επικεφαλής της Διεύθυνσης Global Markets Trading και μέλος διαφόρων επενδυτικών και άλλων επιτροπών της Τράπεζας Eurobank. Στη Διεύθυνση Global Markets Trading προγενέστερα κατείχε τη θέση του Βοηθού Γενικού Διευθυντή και είχε διατελέσει Co-Head Global Markets Trading. Στο παρελθόν κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στη Διεύθυνση Global Markets. Παλαιότερα ο κ. Μυλωνάς εργάστηκε ως επικεφαλής του Fixed Income Trading – Greece στο Treasury Dealing Room της Citibank / Schroder Salomon Smith Barney στην Ελλάδα και τη Μ. Βρετανία. Ο κ. Μυλωνάς είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc. in Finance από το Πανεπιστήμιο του Strathclyde και αριστούχος πτυχιούχος B.Sc. in Business Studies του Πανεπιστημίου του Buckingham.

Λεπτομέρειες Ομιλητή