Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου

Δρ Βαρβάρα Μπαρούτσου

Εσωτερικός Παθολόγος, GFMD, EMAUD, Σύμβουλος Έρευνας και Πειραματικής Ανάπτυξης στις Ιατρικές Επιστήμες, Πρόεδρος, (ΕΛ.Ε.Φ.Ι), President Elect, IFAPP

Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), με ειδίκευση στην Εσωτερική Παθολογία και διδακτορική διατριβή στην Παθοφυσιολογία του Αναπνευστικού, Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο Ερευνητικό Εργαστήριο της Πανεπιστημιακής Πνευμονολογικής Κλινικής ΝΝΘΑ -ΕΚΠΑ, με μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομικών της Υγείας στο Stockholm School of Economics, δίπλωμα European Market Access University Claude Bernard Lyon 1 και εκτεταμένη εμπειρία στην κλινική έρευνα (PhI-IV) σε >200 προγράμματα.

Έχει μακρά θητεία ως Chief Scientific Officer στην Φαρμακευτική Βιομηχανία σε επιτελικές θέσεις R&D στην Ευρώπη.

Διατηρεί επιστημονική δραστηριότητα, ως Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, ως Global Fellow in Medicines Development, President Elect IFAPP, EFGCP Faculty, Faculty CSDD-ACG Course Τufts University.

Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα, σε θέματα δεοντολογίας & μεθοδολογίας στην κλινική έρευνα και θεραπευτικής φαρμακολογίας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή