Βασίλειος Κλέτσας

Βασίλειος Κλέτσας

Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ

Ο κ. Βασίλης Κλέτσας εργάζεται στο χώρο της κεφαλαιαγοράς τα τελευταία 30 χρόνια με έμφαση στην χρηματοοικονομική ανάλυση και τη διαχείριση επενδύσεων. Έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος των εταιρειών Global New Europe Fund ΑΕΕΧ, και ΔΙΑΣ ΑΕΕΧ, υπήρξε μέλος πλήθους επενδυτικών επιτροπών και Υπεύθυνος της Μονάδας Ανάλυσης Αγοράς και Επικοινωνίας στην ΕΧΑΕ. Είναι πιστοποιημένος αναλυτής και διαχειριστής επενδύσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (Δ) και πιστοποιημένος στο ESG Investing από το CFA Institute. είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (McGill University, Montreal, Canada) και μεταπτυχιακού Monetary Economics (Queen Mary College, London, England).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Alpha Trust ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ