Βασιλική Μαμμωνά

Βασιλική Μαμμωνά

Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Η Βασιλική Μαμμωνά είναι απόφοιτη του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στη Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα του Πανεπιστημίου Essex της Μεγάλης Βρετανίας.

Εργάσθηκε από το 1997 έως το 2003 στον ιδιωτικό τομέα, αρχικά ως στατιστική αναλύτρια στο χώρο της χημικής βιομηχανίας και στη συνέχεια ως διοικητική υπάλληλος στην ιδιωτική ασφάλιση.

Εργάζεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από το 2003, υπηρετώντας από διάφορες θέσεις την κοινωνική ασφάλιση και εκπροσωπώντας τη χώρα σε επιτροπές και ομάδες εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.

Από το 2017 είναι Προϊσταμένη του Τμήματος Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Είναι ο τακτικός εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως Αρμόδιας Αρχής για τα Ιδρύματα Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών -Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, στο Συμβούλιο Εποπτών της EIOPA και είναι μέλος του Δικτύου Εμπειρογνωμόνων της EIOPA Expert Network 7 (ENW 7), το οποίο ασχολείται με θέματα που αφορούν την εποπτεία και τις δραστηριότητες των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών (IORPs).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνούς Παρακολούθησης Επαγγελματικής Ασφάλισης, Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων