Βασίλης Παναγιωτίδης

Βασίλης Παναγιωτίδης

Ανώτερος Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών

Ο Βασίλης Παναγιωτίδης παρακολούθησε το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου όπου και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο διεθνές οικονομικό, χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό δίκαιο. Από τον Οκτώβριο του 2000 εργάζεται στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ). Είναι επικεφαλής των διευθύνσεων ρυθμιστικών θεμάτων/διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων πληρωμών, καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος και φυσικής ασφάλειας τραπεζών, καθώς και του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ), του φορέα εκπαίδευσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Εκπροσωπεί τις τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ σε επιτροπές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και της Ελληνικής Αναπτυξιακής Εταιρείας (ΕΛΑΝΕΤ) και εκπροσωπεί την ΕΕΤ σε διάφορες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης του ενωσιακού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ανώτερος Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ανώτερος Διευθυντής, Ελληνική Ένωση Τραπεζών