Βύρων Κοτζαμάνης

Βύρων Κοτζαμάνης

Καθηγητής Δημογραφίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος (ΕΛΙΔΕΚ) “Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Επιτροπή Ερευνών / ΕΔΚΑ

Δρ. Ανθρωπιστικών Επιστημών. Καθηγητής Δημογραφίας και Επιστημονικός Υπεύθυνος του χρηματοδοτουμένου από το ΕΛΙΔΕΚ ερευνητικού προγράμματος “Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα» (2020-23). Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και εν συνεχεία καθηγητής Δημογραφίας στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΤΜΧΠΠΑ) και επισκέπτης-συνεργαζόμενος ερευνητής του Εθνικού Ινστιτούτου Δημογραφίας της Γαλλίας. Διευθυντής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Π.Θ. (1998-2019) και του ελληνο-γαλλικού Master (Παν. Θεσσαλίας και Bordeaux) “Πληθυσμός, Ανάπτυξη, Στρατηγικές Προοπτικές” (2007-2016). Εμπειρογνώμων της ΕΕ στο πλαίσιο της Τεχνικής Βοήθειας (PHARE and CARDS) για την αναδιοργάνωση των Στατιστικών Υπηρεσιών των βαλκανικών χωρών.

Πρόεδρος και εν συνεχεία επίτιμος Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Γαλλόφωνων Δημογράφων και Πρόεδρος της Διεθνούς Επιστημονικής Ένωσης Demobalk. Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και διεθνείς φορείς, συγγραφέας και επιμελητής βιβλίων για τις δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια ως και δεκάδων άρθρων που πραγματεύονται θέματα αναπαραγωγής του πληθυσμού, μετανάστευσης, σύστασης και διάλυσης των συμβιώσεων και δημογραφικής πολιτικής .

Ερευνητικά πεδία: οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, οι επιπτώσεις της κρίσης στις δημογραφικές συνιστώσες στις χώρες της νοτίου Ευρώπης, δημογραφικές προβολές και δημογραφικές πολιτικές, χωρικές διαστάσεις των δημογραφικών συνιστωσών, μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές στην Ελλάδα.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Δημογραφίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος (ΕΛΙΔΕΚ) "Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα", Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Επιτροπή Ερευνών / ΕΔΚΑ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Δημογραφίας, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ερευνητικού Προγράμματος (ΕΛΙΔΕΚ) "Δημογραφικά Προτάγματα στην Έρευνα και Πρακτική στην Ελλάδα", Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Επιτροπή Ερευνών / ΕΔΚΑ