Χαρίλαος Αλαμάνος

Χαρίλαος Αλαμάνος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) & Πρόεδρος, Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σ.Ο.Ε.Λ. (Τ.Ε.Α.-Σ.Ο.Ε.Λ)

Ο κ. Χαρίλαος Αλαμάνος είναι Πρόεδρος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) (από το 1997 μέχρι σήμερα), του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σ.Ο.Ε.Λ (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) (από το 1997 μέχρι σήμερα) και Πρόεδρος του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σ.Ο.Ε.Λ.(Τ.Ε.Α.-Σ.Ο.Ε.Λ) [από την ίδρυσή του (Οκτώβριος 2016) μέχρι και σήμερα]. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ασκεί το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για περισσότερα από τριάντα χρόνια. Εκτός από τα αξιώματα που κατέχει σήμερα, έχει κατά το παρελθόν διατελέσει Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΟΛ Α.Ε. (1993-1996), Πρόεδρος της «Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε.» (1994-1997), Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών ( 1996-2002 ), καθώς και Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (2002-2005).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) & Πρόεδρος, Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σ.Ο.Ε.Λ. (Τ.Ε.Α.-Σ.Ο.Ε.Λ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, Πρόεδρος, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) & Πρόεδρος, Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης του Σ.Ο.Ε.Λ. (Τ.Ε.Α.-Σ.Ο.Ε.Λ)