Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020-Νικητές

Επιχειρηματικά Βραβεία ΧΡΗΜΑ 2020-Νικητές

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -2020

1ο Βραβείο: ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
2ο Βραβείο: MYTILINEOS
3ο Βραβείο: Coca-Cola HBC AG

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ FTSE-LARGE CAP -2020
1ο Βραβείο: ALPHA BANK
2ο Βραβείο: ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.
3ο Βραβείο: Ελληνικά Πετρέλαια

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΣΗΣ-2020
1ο Βραβείο: ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε
2ο Βραβείο: ELVALHALCOR
3ο Βραβείο: Alumil S.A.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ MID-SMALL CUP -2020
1ο Βραβείο: Ευρωπαϊκή Πίστη
2ο Βραβείο: Quest Συμμετοχών ΑΕ
3ο Βραβείο: Πλαίσιο Computers Α.Ε.Β.Ε

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -2020
1ο Βραβείο: ΔΕΗ ΑΕ
2ο Βραβείο: ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας
3ο Βραβείο: ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ -2020
1ο Βραβείο: Εθνική Τράπεζα
2ο Βραβείο: EUROBANK
3ο Βραβείο: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -2020
1ο Βραβείο: Ιντρακόμ
2ο Βραβείο: Frigoglass ΑΒΕΕ
3ο Βραβείο: ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -2020
1ο Βραβείο: Κρι Κρι Α.Ε. Βιομηχανία Γάλακτος
2ο Βραβείο: Όμιλος Σαράντη
3ο Βραβείο: INFORM LYKOS Συμμετοχών Α.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ -2020
1ο Βραβείο: ELVALHALCOR
2ο Βραβείο: Profile Software SA
3ο Βραβείο: FLEXOPACK Α.Ε.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -2020
1ο Βραβείο: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
2ο Βραβείο: ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
3ο Βραβείο: MYTILINEOS

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ -2020
1ο Βραβείο: EPSILON NET GROUP OF COMPANIES
2ο Βραβείο: Profile Software SA
3ο Βραβείο: Space Hellas

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ -2020
1ο Βραβείο: EUROBANK
2ο Βραβείο: ΕΛΛΑΚΤΩΡ
3ο Βραβείο: Motor Oil

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ -2020
1ο Βραβείο: Lamda Development
2ο Βραβείο: ALPHA BANK
3ο Βραβείο: ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ -2020
1ο Βραβείο: ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
2ο Βραβείο: Εθνική Τράπεζα
3ο Βραβείο: Ελληνικά Πετρέλαια

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ -2020
σύμφωνα με την αθροιστική αξία συναλλαγών χρεογράφων του ΧΑ
1ο Βραβείο: Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
2ο Βραβείο: Performance Technologies A.E.
3ο Βραβείο: mastihashop

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ -2020
1ο Βραβείο: Optima bank
2ο Βραβείο: Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
3ο Βραβείο: Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ -2020
1ο Βραβείο: αlphαtrust
2ο Βραβείο: 3Κ Investment Partners Α.Ε.Δ.Α.Κ.
3ο Βραβείο: Ευρωπαϊκή Πίστη Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΕΕΑΠ -2020
1ο Βραβείο: Prodea Investments
2ο Βραβείο: Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π
3ο Βραβείο: BriQ Properties REIC

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ASSET & WEALTH MANAGEMENT  -2020 (ΑΕΔΑΚ και ΑΕΔΑΚ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ & ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών)
1ο Βραβείο: HSBC Retail Banking and Wealth Management
2ο Βραβείο: Alpha Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
3ο Βραβείο: Iolcus Investements Α.Ε.Δ.Ο.Ε.Ε.