Τον κρίσιμο ρόλο και τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής επενδυτικής διαχείρισης σε ένα πληθωριστικό περιβάλλον ανέδειξε τo 4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης, το ετήσιο θεσμικό φόρουμ της αγοράς επαγγελματικής διαχείρισης συλλογικών επενδύσεων και επενδύσεων χαρτοφυλακίου, που αποτελεί σημείο συνάντησης και αναφοράς του συνόλου των θεσμικών επενδυτών. 

Το πρώτο πάνελ, με θέμα «Οι προοπτικές ανάπτυξης τις ελληνικής οικονομίας» και με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων φορέων τις αγοράς  επικεντρώθηκε στην ελληνική οικονομία, στην δυναμική προοπτική που δημιουργεί η αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα και τις επενδυτικές ευκαιρίες που αναδεικνύονται, τις  προκλήσεις για ανάπτυξη για την ελληνική οικονομίας και τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις δυνατότητες χρηματοδότησης των επιχειρήσεων μέσα από το ελληνικό χρηματιστήριο αλλά και από το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα όμως, ως στοιχεία προβληματισμού μεσομακροπρόθεμα,  επισημάνθηκαν  η έλλειψη  βάθους της επιχειρηματικότητας στην χώρα μας καθώς και η «βόμβα» του δημογραφικού και οι επιπτώσεις που θα έχει η γήρανση του πληθυσμού στις συντάξεις μελλοντικά. Η συζήτηση που ακολούθησε με τον οικονομικό σύμβουλο της πρεσβείας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε  το αυξημένο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ για επενδύσεις  στην Ελλάδα.  

Το δεύτερο πάνελ «Με την ματιά των νέων – το μέλλον και η αποταμίευση», με την συμμετοχή τριών νέων εργαζομένων, ανέδειξε τους προβληματισμούς και τις προσδοκίες που έχει η νέα γενιά που έχει μπει στον εργασιακό και επιχειρηματικό χώρο για το πως αντιμετωπίζει αποταμίευση και επενδύσεις.  

Το τρίτο πάνελ για την επαγγελματική ασφάλιση  ανέδειξε το συγκριτικό πλεονέκτημα του μακροπόθεσμου επενδυτή που είναι τα ΤΕΑ, την ανάγκη βελτίωσης του περιοριστικού θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα, έναντι των διεθνών προτύπων, ως προς το εύρος των επενδυτικών επιλογών, τις ευκαιρίες που προσφέρει η βελτιωμένη ελληνική οικονομία και την σημασία του  επαγγελματία διαχειριστή  στα ΤΕΑ. 

Το δεύτερο τμήμα του συνεδρίου επικεντρώθηκε στα επενδυτικά προϊόντα και στην στρατηγική που έχουν  οι εταιρίες διαχείρισης στην Ελλάδα προς τους επενδυτές πελάτες τους, λειτουργώντας σε πληθωριστικό περιβάλλον. 

Οι ευκαιρίες επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια αναπτύχθηκαν στο τέταρτο πάνελ «Αμοιβαία Κεφάλαια – Επενδύοντας σε περιβάλλον πληθωρισμού», από 4 CEO ελληνικών ΑΕΔΑΚ   καθώς οι πληθωριστικές τάσεις έθεσαν τα αμοιβαία κεφάλαια σε ανταγωνισμό με τις καταθέσεις. Οι προσδοκίες των επενδυτών για υψηλότερες αποδόσεις επιβεβαιώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις όπως έδειξε η εισροή σηματικών κεφαλαίων  σε ομολογιακά αμοιβαία target maturity .

Το πάνελ «Ελληνικές ΑΕΕΑΠ – Επενδύοντας σε περιβάλλον πληθωρισμού» με 5 CEO των μεγαλύτερων ελληνικών Α.Ε.Ε.Α.Π ανέδειξε την επιτυχημένη πορεία της θεσμικής διαχείρισης ακινήτων, τους επιμέρους τομείς δραστηριότητας τους που ευνοούνται από το πληθωρισμό, την αυξανόμενη ζήτηση πράσινων κτηρίων και τη νέα περίοδο ανάπτυξης που αναμένεται αφενός λόγω της εισαγωγής στο ελληνικό χρηματιστήριο αρκετών Α.Ε.Ε.Α.Π.  αλλά και με την επικείμενη αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο.

Η σημασία των εναλλακτικών επενδύσεων αναδείχθηκε από το πάνελ «Επενδύσεις σε AIFs σε περιβάλλον πληθωρισμού» όπου επισημάνθηκαν  ιδιαίτερα το σημαντικό μέγεθος της αγοράς αυτής στην υπόλοιπη ευρωπαϊκή αγορά, τα βασικά χαρακτηριστικά τους που είναι η διαφοροποίηση ΄κα ευελιξία στις επενδυτικές επιλογές, και η δυνατότητα επίτευξης σημαντικών αποδόσεων και επισημάνθηκε ότι τώρα είναι  η ευκαιρία να διορθωθούν  εκκρεμότητες οι οποίες αποτελούν εμπόδιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των AIFs στην Ελλάδα, όπως  η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση σε σχέση  με τα αμοιβαία κεφαλαία   και με τα ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές δικαιοδοσίες.  

Τελειώνοντας,  το πάνελ «Οι επενδύσεις των Private Equity σε πληθωριστικό περιβάλλον» ανέδειξε τις διάφορές μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ στην χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας, το γεγονός ότι οι ευκαιρίες καλών projects έχουν γίνει πιο δύσκολα διεθνώς, αλλά και επισήμανε την ιδιαιτερότητα  της ελληνικής πραγματικότητας με πλειοψηφία οικογενειακών επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους. Όμως η ιδιαιτερότητα αυτή, σε συνδυασμό με το βελτιωμένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο θα ενδυναμωθεί περαιτέρω με την επενδυτική βαθμίδα, δημιουργεί  ευκαιρίες για τον κλάδο του private equity στην Ελλάδα, όπου η έλλειψη διαθέσιμου κεφαλαίου είναι σημαντική. Επισημάνθηκε ότι τα private equity μπορεί  να είναι θεσμός ο οποίος θα συνδράμει στην ανάδειξη νέων επιχειρηματιών, σε συνδυασμό με την επισήμανση ότι η νέα γενιά ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε επιχείρηση και  όχι εξαρτημένη  εργασία.  

Συμπερασματικά, παρά την αύξηση του πληθωρισμού οι ευκαιρίες για την θεσμική  διαχείριση σε όλες τις μορφές που αναπτύχθηκαν στο Συνέδριο είναι πραγματικές και δίνουν δυνατότητες αποδόσεων στους retail επενδυτές αλλά και στους θεσμικούς επενδυτές και τέλος  μέσω των private equity μπορούν να χρηματοδοτήσουν την ελληνική οικονομία.