4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης:  «Επενδύσεις σε πληθωριστικό περιβάλλον» 

4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης:  

«Επενδύσεις σε πληθωριστικό περιβάλλον» 

21 Σεπτεμβρίου 2023 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο   

Την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2023, η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών διοργανώνει το 4ο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο, σε μία Ημερίδα όπου όλοι οι κλάδοι της θεσμικής διαχείρισης θα συζητήσουν για τις επιπτώσεις και τις προκλήσεις που επιφέρει ο πληθωρισμός στην επενδυτική τους στρατηγική.   

Οι CEO των ΑΕΔΑΚ, ΑΕΕΑΠ, ΑΕΔΟΕΕ, ΑΕΕΧ, ανώτατα στελέχη τους και διαχειριστές κεφαλαίων, στελέχη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι των φορέων της αγοράς, μέσα από 7 διαφορετικά πάνελ, θα αναλύσουν και παρουσιάσουν τους προβληματισμούς και τις ευκαιρίες των επενδύσεων σε πληθωριστικό περιβάλλον για τα Αμοιβαία Κεφάλαια, για τη ακίνητη περιουσία, τα εναλλακτικά κεφάλαια και τα Private Equity αλλά και για την διαχείριση των αποθεματικών Ασφαλιστικών Ταμείων.   

Η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών επιδιώκει να καθιερώσει το ετήσιο Συνέδριο Θεσμικής Διαχείρισης ως σημείο συνάντησης και αναφοράς του συνόλου των θεσμικών επενδυτών, ώστε να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Ένωσης ως θεσμικού συμβούλου κυβερνητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων και πολιτικών, να συνεισφέρει στην διάχυση της συσσωρευμένης γνώσης της επαγγελματικής διαχείρισης υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα της και την συμβολή της στο οικονομικό και ασφαλιστικό γίγνεσθαι στην Ελλάδα και να επισημάνει τις προκλήσεις και τις αναπτυξιακές διαστάσεις για τις εταιρείες μέλη της Ένωσης.    

Eδώ μπορείτε να βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου.