Greek Space Tech Forum 2024

Το Greek Space Tech Forum 2024 ήρθε για να αναδείξει πτυχές της Διαστημικής αγοράς Space 4.0 ή διαφορετικά του αναδυόμενου «Νew Space», μέσα στην οποία δραστηριοποιείται ένα δυναμικό Ελληνικό Διαστημικό οικοσύστημα που εδραιώνει με σταθερά βήματα την θέση του.

Aπό την μία, το εγχώριο οικοσύστημα, τα τελευταία χρόνια επιδεικνύει ισχυρή δυναμική ανάπτυξης, έντονη εξωστρέφεια, επιχειρηματική και βιομηχανική καινοτομία ενώ από την άλλη, η Ελληνική Κυβέρνηση επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη Διαστημικών Τεχνολογιών μέσα από την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών χρηματοδοτούμενα είτε από εθνικούς πόρους είτε από ευρωπαϊκά προγράμματα.

Το συνέδριο διεξήχθη την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 από την ethosEVENTS, με την συνδιοργάνωση της Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ) και του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (si-Cluster) του Corallia. Η συμμετοχή στo συνέδριο ήταν εφικτή με φυσική παρουσία στο Divani Caravel και online μέσα από το LiveOn Expo Complex, το καινοτόμο 3D εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο της LiveOn, της Ψηφιακής πλατφόρμας Επιχειρηματικής Επικοινωνίας και Εκδηλώσεων.

Σκοπός του Συνεδρίου

Το Greek Space Tech Forum αποσκοπεί μεταξύ άλλων,  να προάγει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων μεταξύ των ειδικών του εγχώριου αλλά και διεθνούς διαστημικού κλάδου, αλλά και των νέων επιχειρηματιών και ερευνητών που εισέρχονται σε αυτόν.

Το Ελληνικό Διαστημικό οικοσύστημα αποτελείται από ένα σύνολο τεχνολογικά ώριμων βιομηχανικών επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ινστιτούτων, και start-ups, που σχεδιάζουν και παράγουν εξαιρετικά υψηλές τεχνολογίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών, στοχεύοντας στην εδραίωση της Ελληνικής Διαστημικής Τεχνολογίας υποστηρίζοντας τόσο προγράμματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος όσο και της παγκόσμιας διαστημικής αγοράς.

Συνάντηση Εργασίας

Στο πλαίσιο του Greek Space Tech Forum 2024 θα πραγματοποιηθεί Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «Εθνική Διαστημική Στρατηγική» και Κεντρικούς Εισηγητές τον κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Δρ Κωνσταντίνος Καράντζαλος, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Διευθυντής ESA BIC Greece και πρόεδρος si-Cluster
Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ)

Οι συμμετέχοντες σε αυτή την συνάντηση είχαν την μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούν για το όραμα, την Εθνική Διαστημική Στρατηγική και το έργο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τομέα του διαστήματος. Επιπλέον οι εκπρόσωποι της ελληνικής διαστημικής βιομηχανίας είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα για τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους, στο πλαίσιο μιας δομημένης, υψηλού επιπέδου συζήτησης.

Τη συζήτηση συντόνισε ο Δημοσιογράφος κ. Δημήτρης Δελεβέγκος.

Η Συνάντηση Εργασίας διεξήχθη υβριδικά, με φυσική παρουσία στo ξενοδοχείο Divani Caravel για τους συμμετέχοντες καθώς και για υψηλόβαθμα στελέχη των χορηγών του συνεδρίου και με ψηφιακή παρακολούθηση μέσα από τις ψηφιακές συνεδριακές υποδομές του LiveOn Expo Complex.

Διοργανωτές

evidite_logo
si_cluster-new

Το συνέδριο περιλαμβάνει παρεμβατικές ατομικές ομιλίες και τραπέζια συζήτησης (panels) με στόχο:

 • την προώθηση της εξωστρέφειας και της συνεργασίας,
 • την χρήση νέων ψηφιακών και πράσινων τεχνολογιών,
 • την επιστημονική έρευνα, της καινοτομίας και την αειφορίας στον τομέα του Διαστήματος,
 • και την αύξηση της γνώσης του ευρύτερου κοινού και πολιτών για τον τομέα των Διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.

Επιπλέον το συνέδριο αποσκοπεί στη δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος όπου οι συμμετέχοντες θα ενθαρρύνονται να προωθήσουν νέες ιδέες, να αναπτύξουν καινοτόμα έργα και προϊόντα, να τα εμπορευματοποιήσουν, ώστε να δημιουργήσουν νέες οικονομίες και νέες θέσεις εργασίας, να ανταλλάσσουν τις επιχειρηματικές τους εμπειρίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενισχύοντας έτσι τον τομέα της  διαστημικής επιχειρηματικότητας.

Θεματικές Ενότητες

1) Υπηρεσίες και τεχνολογίες Upstream: αρχικές φάσεις και σχεδιασμός των Διαστημικών αποστολών για σκοπούς Γεωεπισκόπησης (Earth Observation), Διαστημικής επιστήμης και εξερεύνησης (Space Science and Exploration), Tηλεπικοινωνιών (Telecommunications) επικεντρώνοντας σε συστήματα προώθησης, κατασκευές για δορυφόρους, διαστημικά οχήματα και ωφέλιμα φορτία, κατασκευαστικές τεχνολογίες, προηγμένα υλικά και ηλεκτρονικά, λογισμικό, τεχνολογίες εκτόξευσης.

2) Υπηρεσίες και τεχνολογίες Downstream: πρακτικές εφαρμογές και τα οφέλη που προκύπτουν από την ανάπτυξη στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών δορυφόρων, της παρατήρησης της Γης, το cloud, το ΑΙ και των βιομηχανικών εφαρμογών.

3) Διασύνδεση Διαστημικής Τεχνολογίας σε Άμυνα και Ασφάλεια καθώς και σε εφαρμογές Διττής χρήσης (Ναυτιλία). Διασύνδεση Διαστημικής Τεχνολογίας (Προϊόντα και Εφαρμογές) με παράλληλες δράσεις ανάπτυξης καινοτομίας σε αντίστοιχους τομείς.

4) Τεχνολογίες Καινοτομίας: πρόσφατες τεχνολογικές καινοτομίες που οδηγούν τη διαστημική έρευνα, από συστήματα προώθησης έως την τεχνητή νοημοσύνη. Δυναμικό και ανερχόμενο εγχώριο Διαστημικό οικοσύστημα όπου εταιρείες με διακριτική θέση στην αγορά και ερευνητές συνεργάζονται για την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών, Διαστημική κληρονομιά (Space Heritage) και επιτυχημένες συμμετοχές μελών του οικοσυστήματος σε πρόσφατες Διαστημικές αποστολές της ESA (European Space Agency).

5) Διαστημική Πολιτική και Διακυβέρνηση: εξετάζει το ρυθμιστικό χώρο και συζητούνται πολιτικές που θα διαμορφώσουν το μέλλον των διαστημικών δραστηριοτήτων, εξασφαλίζοντας υπεύθυνη και βιώσιμη έρευνα.Νέες αγορές, ευκαιρίες, εμπορευματοποίηση, εξωστρέφεια της επιχειρηματικής κοινότητας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας – success stories.

6) Διεθνής Συνεργασία: ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών στρατηγικής σημασίας στον τομέα της Διαστημικής Τεχνολογίας.

7)Νέες αγορές, ευκαιρίες, εμπορευματοποίηση, εξωστρέφεια της επιχειρηματικής κοινότητας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας – success stories.

8) Διεθνείς προοπτικές, Διάστημα και επιχειρηματικότητα, προκλήσεις, και τα επόμενα βήματα του Ελληνικού Διαστημικού Οικοσυστήματος: Τα επόμενα βήματα του κλάδου θα είναι ένα από τα βασικά θέματα στο συνέδριο το οποίο φιλοδοξεί να αναδείξει τις τάσεις που διαμορφώνονται στη συγκεκριμένη αγορά τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Ταυτότητα του Greek Space Tech Forum:

Το Greek Space Tech Forum αξιοποιεί την μακρόχρονη συμμετοχή της Ελληνικής βιομηχανίας Διαστήματος σε προγράμματα αποστολών της ESA καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση υπαρχόντων συνεργασιών και την σύναψη νέων στον τομέα του Διαστήματος. Κατά συνέπεια το Greek Space Tech Forum αποτελεί μια κοινότητα ειδικών στον τομέα του διαστήματος και μια επαγγελματική πλατφόρμα για τη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών, τον ενδυναμισμό της επιχειρηματικής κοινότητας και την προώθηση της έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Υφυπουργός Ανάπτυξης
Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Πρωθυπουργού
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Διευθυντής ESA BIC Greece και πρόεδρος si-Cluster
Πρόεδρος Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ)
Director of Commercialisation, Industry and Competitiveness, European Space Agency (ESA)
Ambassador of the Grand Duchy of Luxembourg in Athens
Ambassador of Israel in Greece
Ambassador of the Federal Republic of Germany
Head of the Office of the Executive Director, European Union Agency for the Space Programme (EUSPA)
Senior Sales Manager, EnduroSat
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και CTO, OHB Hellas
Cofounder & Director, Planetek Hellas
Head of Support to the Internationalization of Companies and National Economy Missions Office, International Affairs Directorate, Italian Space Agency (ASI)
Sales and Business Development Director Europe, Satlantis
Data & AI Managing Director, Space Analytics Lead, Accenture
Professor of the National & Kapodistrian University of Athens, President of the Hellenic Space Center
Business Development and Marketing manager for IAI’s Space Division
Diplomatic Advisor to the Minister of Digital Governance
Technical Director, Teletel
Lead Systems Engineer, OQ Technology Hellas
Διευθυντής Εφαρμογών και R&D, Space Hellas
Business Development and Bid Manager, D-Orbit
Vice President Domain Observation & Navigation Italy, Thales Alenia Space
 Civil Security from Space Programme Implementation Manager, ESA - European Space Agency
Secretary-General, EARSC - European Association of Remote Sensing Companies
EDA Project Officer Emerging GNC (Guidance, Navigation & Control) Technologies, CapTech Space Moderator
President, Promethee 
Policy Officer at DG DEFIS Directorate-General for Defence Industry and Space, European Commission
IABG Technical Director / HyImpulse Head of Management Board
CEO and Founder, Open Cosmos
Διευθύνων Σύμβουλος, Prisma Electronics
Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. και Εντεταλμένος Σύμβουλος, Neuropublic
Πρόεδρος Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ - Χημικός Μηχανικός
Πρόεδρος ΔΣ, Hellenic Technology of Robotics
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Ιδρυτής/Γενικός Διευθυντής, HED Engineering
Professor, Cyprus University of Technology, Managing Director, Eratosthenes Centre of Excellence
Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος, Geosystems Hellas SA
Δημοσιογράφος, Καθημερινή, Moneyreview.gr
Δημοσιογράφος
Δημοσιογράφος,

Gold Sponsors

EFAGROUP_LOGO_SITE
IAI_site

Silver Sponsors

ACCENTURE-1
SPACE_SITE

Bronze Sponsors

D-ORBIT_SITE

Premium Corporate Participations

Corporate Participations

BITREZUS_LOGO_SITE
innews_logo_SITE
OGILVY

Υπό την Αιγίδα

Ypourgeio_Psif_DIaki_2024
YP-ANAPTUKSIS
sepe_new
eene_logo
tee_logo
elked
EKT_site

Χορηγοί Επικοινωνίας

BANKS
xrima
xrimaweek
BEC_Logo
insuranceworld
insuranceworldgr
phb_logo
VIRUS_NEW

Τα μέλη της ΕΒΙΔΙΤΕ και του si-cluster του Corallia δικαιούνται έκπτωσης 10% σε όλες τις χορηγικές κατηγορίες και τις ατομικές συμμετοχές

GOLD SPONSOR (€12.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή τριών (3) στελεχών του με φυσική παρουσία τριών (3) στελεχών του με ψηφιακή παρουσία στην Κλειστή (Υβριδική) Συνάντηση Εργασίας.
 • Στέλεχος του χορηγού δικαιούται ομιλία διάρκειας δέκα (10) λεπτών.
 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης εσωτερικής συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο περιοδικό ΧΡΗΜΑ, με αναδημοσίευση στο portal banks.com.gr.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται τρεις (3) ροτόντες των οχτώ ατόμων (24 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται πενήντα (50) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn. Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο εξωτερικό του κτιρίου, στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Lounge στον προθάλαμο του Conference Center και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 30MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 500 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ) (δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ) (δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και οχτώ (8) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 3μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Το spot θα προβληθεί έως και τρεις (3) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media του διοργανωτή (Facebook και LinkedΙn) με τρεις (3) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (30MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

SILVER SPONSOR (€9.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή δύο (2) στελεχών του με φυσική παρουσία δύο (2) στελεχών του με ψηφιακή παρουσία στην Κλειστή (Υβριδική) Συνάντηση Εργασίας.
 • Ο χορηγός δικαιούται ομιλία στελέχους του διάρκειας δέκα (10) λεπτών ή συμμετοχής στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Παρέχεται η δυνατότητα δημοσίευσης συνέντευξης υψηλόβαθμου στελέχους στο portal banks.com.gr.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται δύο (2) ροτόντες των οχτώ ατόμων (16 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται σαράντα (40) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο εξωτερικό του κτιρίου, στο Lobby/Ζώνη Α, στο Vip Lounge στον προθάλαμο του Conference Center και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Premium 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 20MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 500 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέσεις Προϊοντικής Προβολής (2Χ) (δύο θέσεις φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο videocall, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέσεις Προϊοντικού Καταλόγου (2Χ) (δύο θέσεις όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έως και έξι (6) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 3μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Το spot θα προβληθεί έως και δύο (2) φορές σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media του διοργανωτή (Facebook και LinkedΙn) με δύο (2) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (20MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

BRONZE SPONSOR (€6.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή ενός (1) στελέχους του με φυσική παρουσία & ενός (1) στελέχους του με ψηφιακή παρουσία στην Κλειστή (Υβριδική) Συνάντηση Εργασίας.
 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή στελέχους του σε πάνελ του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται μία (1) ροτόντα των οχτώ ατόμων (8 άτομα) στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται τριάντα (30) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται σε προνομιούχα θέση στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Α, στον προθάλαμο του Conference Center -ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • O χορηγός δικαιούται δικό του Advanced 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 10MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση), 2. Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 250 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’), 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας), 5. Σημείο Συναντήσεων (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει τους εκπροσώπους της εταιρείας που είναι στο περίπτερο (θα βλέπει τα προφίλ τους σε pop-up) και να έχει αλληλεπίδραση μαζί τους (μέσω pop-ups) με άμεσο chat, άμεσο ή προγραμματισμένο video call, άμεσο ή προγραμματισμένο Β2Β meeting) και 6. Θέση Προϊοντικού Καταλόγου (1Χ) (μία θέση όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλογο προϊόντων της εταιρείας μέσω φωτογραφίας και popup παραθύρου με πρόσθετο ενημερωτικό υλικό).
 • Στο Ψηφιακό Περίπτερο μπορούν να είναι συνδεδεμένα κατά τη διάρκεια του συνεδρίου έως και τέσσερα (4) στελέχη του χορηγού για online επικοινωνία με συμμετέχοντες σε αυτή, τα στοιχεία επικοινωνίας των οποίων (e-Businesss card) θα κοινοποιούνται αυτόματα στους επισκέπτες που ζητούν κάποιας μορφής επικοινωνία μαζί τους.
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 2μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
 • Ο χορηγός έχει τη δυνατότητα προβολής διαφημιστικού spot (μέγιστης διάρκειας 20’’). Το spot θα προβληθεί έως και μία (1) φορά σε διαφημιστικά slots κατά τη του συνεδρίου.
 • Ο χορηγός θα προβληθεί μέσω των social media του διοργανωτή (Facebook και LinkedΙn) με μία (1) δημοσιεύσεις «διακεκριμένης προβολής».
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (10MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

PREMIUM CORPORATE PARTICIPATION (€3.000 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός δικαιούται συμμετοχή ενός (1) στελέχους του με ψηφιακή παρουσία στην Κλειστή (Υβριδική) Συνάντηση Εργασίας.
 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται την παρουσία τεσσάρων (4) ατόμων στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται είκοσι (20) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Τo λογότυπο του χορηγού (ή/και σύνθεση με αυτό) θα προβάλλεται στα εικαστικά του κεντρικού site του συνεδρίου και στα εικαστικά του LiveOn Expo Complex (επιγραφές στο Lobby/Ζώνη Β -ανάλογα τη διαθεσιμότητα-, στον προθάλαμο του Conference Center-ανάλογα τη διαθεσιμότητα- και στις αίθουσες του Conference Center (Auditorium) όπου γίνεται ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης).
 • χορηγός δικαιούται δικό του Standard 3D Ψηφιακό Περίπτερο στο Sponsors Hall του LiveOn Expo Complex. Σε αυτό περιλαμβάνονται (υλικά έως 8MB): 1. Εταιρικό λογότυπο (περιοχή που θα φιλοξενεί το εταιρικό σήμα και την επωνυμία του εκθέτη σε ενιαία φωτογραφική σύνθεση). 2.Ηλεκτρονική Γραμματεία (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να αφήσει τα στοιχεία του, να κατεβάσει το εταιρικό προφίλ -έως 250 λέξεις. Επίσης μπορεί να ζητήσει επικοινωνία με εκπρόσωπο του χορηγού). 3. Εταιρικό Video (περιοχή όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει εταιρικό video (μέγιστης διάρκειας έως 5’). 4. Θέση Προϊοντικής Προβολής (1Χ) (μία θέση φωτογραφικού υλικού όπου ο επισκέπτης μπορεί να ενημερωθεί για προϊόντα της εταιρείας).
 • Δικαιούται χώρο για τοποθέτηση περιπτέρου μέγιστης διάστασης 2μ.x. στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το Συνέδριο.
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (8MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

CORPORATE PARTICIPATION (€1.500 + Φ.Π.Α.)

 • Ο χορηγός θα προβάλλεται σε όλο το προωθητικό υλικό του συνεδρίου (ηλεκτρονικά newsletters, e-mail updates, landing pages, απολογισμούς, κ.λπ.).
 • Δικαιούται την παρουσία δύο (2) ατόμων στον χώρο διεξαγωγής του συνεδρίου.
 • Δικαιούται δέκα (10) προσκλήσεις για την παρακολούθηση του συνεδρίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας LiveOn.
 • Δικαιούται προβολής με έως ένα (1) rollup μέγιστης διάστασης (0,85×2,00)στο lobby του ξενοδοχείου που θα διεξαχθεί το συνέδριο
 • Το λογότυπο του χορηγού θα προβάλλεται σε εικαστικά του συνεδρίου (κεντρικό site του συνεδρίου, στην αρχική σελίδα της ενότητας Sponsors και στις σελίδες παρουσιάσεων – ομιλιών).
 • Δικαιούται να συμπεριλάβει προωθητικό υλικό έως (5MB) στο MyEventXPack (ψηφιακή τσάντα) του συνεδρίου.
 • Θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου.

ΡΟΤΟΝΤΑ ΟΧΤΩ ΘΕΣΕΩΝ (€1.600 + Φ.Π.Α.)

 • Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
 • Πλήρης αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων του LiveOn Expo Complex (δικτύωση, XPack, βιντεοκλήσεις & συνομιλίες).
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

290€+ 24% Φ.Π.Α. – υβριδική συμμετοχή (με φυσική παρουσία & ψηφιακά μέσω του LiveOn Expo Complex)
90€+ 24% Φ.Π.Α. – ψηφιακή συμμετοχή (μέσω του LiveOn Expo Complex)

Παροχές ανά ατομική συμμετοχή:

 • Συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου.
 • Πλήρης αξιοποίηση των προηγμένων ψηφιακών δυνατοτήτων του LiveOn Expo Complex (δικτύωση, XPack, βιντεοκλήσεις & συνομιλίες).
 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης του συνεδρίου (θα αποσταλεί ηλεκτρονικά).
 • Online ανταλλαγή στοιχείων και προσωπική επικοινωνία με ομιλητές, συνέδρους και στελέχη χορηγών που συμμετέχουν, μέσω του Networking Hub του συνεδρίου.
 • Ο κάθε συμμετέχων θα λάβει εκτενή απολογισμό του συνεδρίου (με παρουσιάσεις ομιλητών, video και φωτογραφίες).
Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Ημ/νία Έναρξης
  21 Μαρτίου 2024 11:00 πμ
 • Ημ/νία Λήξης
  21 Μαρτίου 2024 8:00 μμ
 • Κατάσταση
  Expired
 • Κατηγορία
Χρήσιμες Πληροφορίες
 • Ημ/νία Έναρξης
  21 Μαρτίου 2024 11:00 πμ
 • Ημ/νία Λήξης
  21 Μαρτίου 2024 8:00 μμ
 • Κατάσταση
  Expired
 • Κατηγορία
  Επικοινωνία με την ethosEVENTS

  Xορηγίες

  Κωνσταντίνος Ουζούνης, CEO, ethosGROUP
  Τηλ: 210 998 4864,
  e-mail: [email protected]

   
  Σταυρούλα Οικονομάκη, Key Account Manager,
  Τηλ: 210 998 4876,
  e-mail:  [email protected]
   
  Λωρέττα Μπούρα, Key Account Manager,
  Τηλ: 210 998 4902,
  e-mail: [email protected]
   
  Ράντω Μανώλογλου, Key Account Manager,
  Τηλ: 210 998 4863,
  e-mail: [email protected]

  Σχετικά με το πρόγραμμα

  Δημήτρης Δελεβέγκος, Δημοσιογράφος

  Ομιλητές & Αιγίδες

  Μαριάνα Βαζαίου, Head of Events Content,
  Τηλ: 210 998 4932,
   
  Σταματίνα Φάρκωνα, Events Programme Executive,
  Τηλ: 210 998 4933,

  Marketing & Επικοινωνία

  Ανδρέας Μπάλτας, Group Digital Marketing Manager,
  Τηλ: 210 998 4906,

  Συντονισμός Εκδήλωσης

  Κωνσταντίνος Σαλβαρλής, Events Director,
  Τηλ: 210 998 4909,
   
  Άρης Λαυδής, Associate Director, Events,
  Τηλ: 210 998 4814,
   
  Πάνος Χαλαβαζής, Hybrid Events Supervisor
  Τηλ: 210 998 4921,
  Γιατί να είστε χορηγός
  • Κατακτήστε πληροφόρηση & τεχνογνωσία αιχμής παρακολουθώντας στενά μια εκδήλωση με επίκαιρο και πρωτοποριακό περιεχόμενο.
  • Καλλιεργήστε ένα επωφελές πλαίσιο συνεργασίας και επαφών με επαγγελματίες - πρωταγωνιστές της αγοράς.
  • Φέρτε στο φως τις υπηρεσίες, τις καλές πρακτικές, τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία σας.
  • Οδηγήστε τις νέες τάσεις στον τομέα σας στην Ελλάδα και διεθνώς.
  • Οικοδομήστε μια πολύπλευρη υβριδική δικτύωση (φυσική και ψηφιακή) με εκπροσώπους εταιρειών που βρίσκονται στις επάλξεις.
  • Προβληθείτε όπως ποτέ άλλοτε μέσα από το καινοτόμο ψηφιακό περιβάλλον της LiveOn, τις θέσεις προβολής του LiveOn Expo Complex και το Ψηφιακό Περίπτερό σας.
  • Εξασφαλίστε στην εταιρεία σας συνεχή και απρόσκοπτη προβολή, πριν, κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την εκδήλωση, με το επικοινωνιακό «οπλοστάσιο» της ethosEVENTS.