Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH Ασφαλιστικής

O Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου είναι Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου της Eurolife FFH Ασφαλιστικής. Είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Aντιπρόεδρος της Insurance Europe, μέλος του Advisory Board της Α.Μ. Nomikos Transworld Maritime Agencies S.A και μέλος του Executive Board for Europe, Middle East and Africa του Wharton School, University of Pennsylvania. Είναι επίσης Πρόεδρος του Hellenic Advisory Board του South East European Studies at Oxford (SEESOX) , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Επενδύσεων του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) καθώς και μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Τελεί επίσης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Wharton Club of Greece.

Μεταξύ άλλων Διοικητικών Συμβουλίων, έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της S&B Industrial Minerals Holdings S.A.R.L. ,της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ) και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Grivalia Hospitality S.A.

Ο κ. Σαρρηγεωργίου είναι πτυχιούχος MBA Finance του Wharton School of the University of Pennsylvania και κάτοχος MSc και BSc Πολιτικού Μηχανικού του Columbia University.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε μεγάλους χρηματοοικονομικούς ομίλους στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH Ασφαλιστικής
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Eurolife FFH Ασφαλιστικής