Αναστασία (Νατάσα) Στάμου

Αναστασία (Νατάσα) Στάμου

Αντιπρόεδρος,  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η Νατάσα Στάμου είναι Αντιπρόεδρος Β’ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς, επί είκοσι χρόνια, διετέλεσε Νομική Σύμβουλος, Επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και μέλος διαφόρων διοικητικών επιτροπών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Έχει μακροχρόνια εμπειρία σε θέματα ελληνικού εταιρικού δικαίου, δικαίου κεφαλαιαγοράς και εταιρικής διακυβέρνησης, χρηματοδότησης εταιριών μέσω IPOs, νέων εισαγωγών, υλοποίησης εταιρικών συναλλαγών εισηγμένων εταιριών και δημιουργίας νέων αγορών και προϊόντων.

Στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει οριστεί αρμόδια Αντιπρόεδρος για τα θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, λειτουργίας των φορέων της αγοράς και αντιμετώπισης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ασχολείται ενεργά με την εταιρική διακυβέρνηση και την αξιοποίηση του πλέγματος «περιβάλλον, κοινωνία και εταιρική διακυβέρνηση» («ESG») για την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης και Γενική Διευθύντρια του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ) και μέλος της μη κερδοσκοπικής Ένωσης για την Εταιρική Διακυβέρνηση 2020 – (Corporate Governance Hub).
Είναι αναπληρωματικό μέλος της εθνικής Επιτροπής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, είναι Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Χρηματοοικονομικού Δικαίου.

Ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό και είναι ιδρυτικό μέλος της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης AXION HELLAS.
Έχει συχνή αρθρογραφία στον οικονομικό τύπο και παρουσία ως ομιλήτρια σε συνέδρια.

Είναι δικηγόρος, απόφοιτος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος LL.M. (Sotón 1995).

Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο κοριτσιών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος,  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος,  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών