Αναστάσιος Γιάγκογλου

Αναστάσιος Γιάγκογλου

Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας, Ελληνική Ένωση Καφέ (EEK)

Επιχειρηματική Δραστηριότητα: Ιδιοκτήτης Βιοτεχνίας Επεξεργασίας Καφέ, φυσικός Διάδοχος 3ης γενιάς με έτος αρχικής λειτουργίας το 1926.

Συμμετοχές-λοιπές δραστηριότητες:

· Πρόεδρος Μεταποιητικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Ημαθίας (2012-2017)

· Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ημαθίας ( Από 2018 έως και σήμερα)

· Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας (από την σύστασή της το 2017 έως και σήμερα) της Ελληνικής Ένωσης Καφέ.

· Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Καφέ στην Επιτροπή Εργασίας του Σ.ΕΒ. για την αντιμετώπιση του Παραεμπορίου και Λαθρεμπορίου.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας, Ελληνική Ένωση Καφέ (EEK)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Ιδρυτικό μέλος και Γενικός Γραμματέας, Ελληνική Ένωση Καφέ (EEK)