Αντώνης Βενιέρης

Αντώνης Βενιέρης

Πρόεδρος Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης εν Ελλάδι

Διευθύνων Σύμβουλος Venieris Maritime S.A.

Διευθύνων Σύμβουλος ΗΜΜ Agency Greece S.A.

 

BSc in Maritime Business & Maritime Law from Plymouth University, United Kingdom (1997)

MSc in Shipping Finance & Trade from City University of London, now known as Bayes Business School (1999)

Ενεργός στην ναυτιλιακή βιομηχανία από το 1998 σε εταιρείες πρακτόρευσης ποντοπόρων πλοίων στο Λονδίνο, και από το 2001 στην οικογενειακή επιχείρηση.

Τα τελευταία 20 χρόνια η Venieris Maritime έχει αντιπροσωπεύσει στην Ελλάδα πολλές μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες τόσο στο container segment όπως η Senator Lines, Stinnes Lines, Hanjin Shipping, Unimed Feeder Services, MCL Feeders και πιο πρόσφατα την HMM Co Ltd (Hyundai Merchant Marine).

Πρόεδρος της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης εν Ελλάδι από το 2021, μέλος διοικητικού συμβουλίου από το 2018 και απλό μέλος από το 2001.

Η Διεθνής Ναυτική Ένωση είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην FONASBA και στην ECASBA

Συμμετοχή ως stakeholder στο Connecting Europe Facility (CEF) funding program της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στο Waterborne Platform program για την απανθρακοποίηση και βελτιστοποίηση της θαλάσσιας μεταφοράς αγαθών σε συνδυασμό με την ελάχιστη δυνατή παραμονή των πλοίων στους λιμένες προσέγγισης.

Μέλος του The International Propeller Club of Piraeus

Μέλος του Ahepa St. Nicholas’ Maritime Chapter Piraeus

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης εν Ελλάδι, Διευθύνων Σύμβουλος Venieris Maritime S.A., Διευθύνων Σύμβουλος ΗΜΜ Agency Greece S.A.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης εν Ελλάδι, Διευθύνων Σύμβουλος Venieris Maritime S.A., Διευθύνων Σύμβουλος ΗΜΜ Agency Greece S.A.