Αριστοτέλης Παναγιωτάκης

Αριστοτέλης Παναγιωτάκης

Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων  Σύμβουλος, Optima asset management ΑΕΔΑΚ

Ο Αριστοτέλης Παναγιωτάκης είναι Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της Optima asset management ΑΕΔΑΚ από τον Σεπτέμβριο του 2019.

Τον Ιούλιο του 2007 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της Marfin Global Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ., με τη συγχώνευση των εταιρειών Marfin Α.Ε.Δ.Α.Κ, Εγνατία Α.Ε.Δ.Α.Κ, Λαϊκή Α.Ε.Δ.Α.Κ και Marfin Global Asset Management Α.Ε.Π.Ε.Υ, δημιουργώντας μια από μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου και αναπτύσσοντας πλήθος επενδυτικών προϊόντων. Την περίοδο 1999-2007 εργάστηκε στην EFG Eurobank Ergasias όπου κατείχε κυρίως διευθυντικές θέσεις σε επενδυτικές εταιρείες και την ΕΠΕΥ του ομίλου. Έχει διατελέσει διευθυντής επενδύσεων σε πλήθος εταιριών με εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Ξεκίνησε την καριέρα του ως επιστημονικός τεχνικός σύμβουλος σε μεταλλουργικές και κατασκευαστικές εταιρείες (1993-1998).

Είναι διπλωματούχος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη διοίκηση επιχειρήσεων (MBA in Finance) από το Stirling University.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων  Σύμβουλος, Optima asset management ΑΕΔΑΚ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αντιπρόεδρος  Δ.Σ. & Διευθύνων  Σύμβουλος, Optima asset management ΑΕΔΑΚ