Αθηνά Χατζηπέτρου

Αθηνά Χατζηπέτρου

Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)

Η Αθηνά Χατζηπέτρου είναι Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Α.Ε., η οποία προωθεί τη δίκαιη, βιώσιμη και ολιστική ανάπτυξη σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, διευκολύνοντας την πρόσβαση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Από τον Μάρτιο του 2020 και υπό την ηγεσία της κας Χατζηπέτρου, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα αναδιαρθρώθηκε. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια της Τράπεζας ξεπερνούν τα 8,3 δισ. ευρώ, ενώ ξεκίνησε μόνο με 280 εκατ. ευρώ. Επίσης, πάνω από 37.500 νέα δάνεια έχουν χορηγηθεί την ίδια περίοδο, συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων από 15.600 νέων θέσεων εργασίας.

Με σχεδόν 30 χρόνια εμπειρίας στον ιδιωτικό κλάδο με ηγετικές θέσεις και επιτυχίες σε ποικίλους τομείς, διαθέτει μακρά εμπειρία στη χρηματοοικονομική διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων επαφών ανωτάτου επιπέδου με αντισυμβαλλόμενους διεθνώς.

Στην επαγγελματική της πορεία -μεταξύ άλλων- έχει διατελέσει Περιφερειακή Οικονομική Διευθύντρια για την Ελλάδα και την Κύπρο στην Coca-Cola Hellas, Οικονομική Διευθύντρια στην Beiersdorf Hellas και Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Toyota στην Ελλάδα. Η κα. Χατζηπέτρου έχει επίσης εργαστεί ως Σύμβουλος Οικονομικών στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Resident Advisor τόσο στον Οργανισμό Ολλανδικών Επιχειρήσεων (RVO) όσο και στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και ως Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων.

Η κα. Χατζηπέτρου είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακού τίτλου στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διαχείριση Κληρονομιάς από το Πανεπιστήμιο του Kent.

Η κα. Χατζηπέτρου μιλά αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB)