Χριστίνα Κολιάτση

Χριστίνα Κολιάτση

Chief Legal Counsel, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών (2000) και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο από το King’s College, University of London (2001-2002). Εργάστηκε σε δικηγορικές εταιρείες με ειδίκευση στο Εταιρικό Δίκαιο και Δίκαιο Ενέργειας αναλαμβάνοντας τη θέση Partner, και Senior Manager σε μεγάλη ελεγκτική εταιρεία, όπου ήταν επικεφαλής του τμήματος εταιρικού δικαίου και υπεύθυνη για εξαγορές, συγχωνεύσεις και εταιρικούς μετασχηματισμούς. Επίσης ανέλαβε τη θέση Head of Legal σε ενεργειακή εταιρεία με διεθνή παρουσία και στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση Chief Legal Counsel στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), όπου είναι και μέλος του Corporate Governance Task Force. Έχει δημοσιεύσει μελέτες σε νομικά περιοδικά και είναι φοιτήτρια στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του ΕΚΠΑ, Στρατηγική Διοίκηση και Ανταγωνιστικότητα.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Chief Legal Counsel, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Chief Legal Counsel, Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ)