Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος LLM στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το University of London, είναι Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος. Έχει μακρά εμπειρία στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, στην παρακολούθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, στο συντονισμό οικονομικών πολιτικών, σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, κρατικών ενισχύσεων, εκκαθαρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Έχει διατελέσει Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (2012-2014). Συμμετείχε στις ομάδες διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) και της συντονιστικής ομάδας για την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα στο ECOFIN, στις ομάδες υψηλού επιπέδου και στις υπουργικές συνεδριάσεις του ΟΟΣΑ, σε ομάδες εργασίας της ΕΕ και ως Εμπειρογνώμονας σε αποστολές του ΔΝΤ.

Υπήρξε μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Κυβερνητικού Συμβουλίου διαχείρισης ιδιωτικού χρέους και του Συμβουλίου Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (FSB) και Επιστημονική συνεργάτιδα στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γραφείο Πρωθυπουργού, στην Οικονομική Μονάδα της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδος στην ΕΕ και στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος.

Λεπτομέρειες Ομιλητή