Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Χριστίνα Παπακωνσταντίνου

Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος

Η Χριστίνα Παπακωνσταντίνου είναι Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος από τον Μάρτιο του 2021. Έχει μακρά εμπειρία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κρατικών ενισχύσεων, εκκαθαρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και μη εξυπηρετούμενων δανείων. Από το 2021 είναι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ Α.Ε. και από το 2020 συμμετέχει ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Τη διετία 2019-2021 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «PQH Ενιαίος Εκκαθαριστής Α.Ε.» από το 2017 έως το 2021 και έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος στο Γραφείο Πρωθυπουργού, ως ανεξάρτητη νομική σύμβουλος σε θέματα κρατικών ενισχύσεων, δημοσιονομικής διαχείρισης, εταιρικού δικαίου και δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ και ως εμπειρογνώμονας σε αποστολές του ΔΝΤ. Την περίοδο 2012-2014 διετέλεσε Γενική Γραμματέας στο Υπουργείο Οικονομικών και Γενική Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και μέλος στις ομάδες διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής, του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) και της συντονιστικής ομάδας για την εφαρμογή των προγραμμάτων οικονομικής προσαρμογής. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ και κάτοχος LLM στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο από το University of London.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος