Χρήστος Α. Ιωάννου

Χρήστος Α. Ιωάννου

Διευθυντής Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας ΣΕΒ & Επενδύσεων

Είναι οικονομολόγος. Σπούδασε στην Αθήνα (ΑΣΟΕΕ, νυν ΟΠΑ) και στο Λονδίνο (M.Sc. και Ph.D London School of Economics). Ειδικεύθηκε στα Οικονομικά της Εργασίας, την Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και τις Εργασιακές Σχέσεις.

Ανέλαβε καθήκοντα Συμβούλου Διοίκησης του ΣΕΒ τον Σεπτέμβριο του 2017 και καθήκοντα Διευθυντή τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας του ΣΕΒ τον Δεκέμβριο του 2017.

Εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως λογιστής, οικονομολόγος και σύμβουλος επιχειρήσεων επί σειρά ετών. Διετέλεσε Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για θέματα Κοινωνικής Προστασίας και Συνήγορος Υγείας (2013-2017), μέλος του Σώματος Μεσολαβητών-Διαιτητών του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (1991-2017), Επιστημονικός Συνεργάτης ερευνητικών ιδρυμάτων και οργανισμών μεταξύ των οποίων και Ειδικός Σύμβουλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2002-2004).

Έχει συμβουλευτικό και ερευνητικό έργο σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε διεθνή και ελληνικά βιβλία για θέματα Πολιτικής Μισθών, Πολιτικών Απασχόλησης, Εργασιακών Σχέσεων, Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων, Οργάνωσης της Εργασίας, Συλλογικών Διαπραγματεύσεων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή