Χρήστος Ξενάκης

Χρήστος Ξενάκης

Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο Καθ. Χρήστος Ξενάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική το 1993, και μεταπτυχιακά (M.Sc.) το 1996 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2004 έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών).

Το διάστημα 1998 – 2001 εργάστηκε ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από το 1996 έως 2007 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Δικτύων Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

Από το 2007 ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου σήμερα είναι Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Ασφάλεια Δικτυακών Συστημάτων». Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων».

Συμμετείχε ενεργά σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνο-ασφάλειας (European Cyber Security Challenge) και αρχηγός της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Κυβερνο-ασφάλειας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής, Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς