Δάφνη Καϊτελίδου

Δάφνη Καϊτελίδου

Καθηγήτρια, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας

Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)

 

Η Δρ. Δάφνη Καϊτελίδου είναι Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διευθύντρια του Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του νεοσύστατου Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.) και Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Επιτροπής Υγείας του ΟΟΣΑ (2008-2014 και 11/2019 έως σήμερα). Τα τελευταία πέντε χρόνια, το ερευνητικό της έργο έχει εστιαστεί κυρίως στη μελέτη των εμποδίων που σχετίζονται με την πρόσβαση του πληθυσμού και των ευάλωτων ομάδων στο σύστημα υγείας, σε θέματα που αφορούν στη χρηματοδότηση των συστημάτων υγείας και τις υγειονομικές ανισότητες, στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας, στη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας στον τομέα της υγείας και στην οργάνωση και διοίκηση των υπηρεσιών υγείας. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 70 ερευνητικά έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε διεθνή και Ελληνικά επιστημονικά περιοδικά.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγήτρια, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγήτρια, Τομέας Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ - Διευθύντρια Εργαστηρίου Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας - Πρόεδρος Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (Ο.ΔΙ.Π.Υ.)