Δάφνη Βιτσικουνάκη

Δάφνη Βιτσικουνάκη

Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α’, Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο

Η Δάφνη Βιτσικουνάκη υπηρετεί από τον Σεπτέμβριο του 2017 στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο. Προηγουμένως υπηρέτησε στη Γερμανία, στο Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου Μονάχου. Πριν την ένταξή της στο δυναμικό του Υπουργείου Εξωτερικών, έχει εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα στην εταιρεία Intracom με αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού, στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” ως επιστημονικός συνεργάτης στα πλαίσια ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων τηλε-εκπαίδευσης και τηλε-ιατρικής, καθώς και στη Διεύθυνση Διεθνών Αεροναυτικών Τηλεπικοινωνιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατέχει Master of Science στις Τηλεπικοινωνίες και την Επεξεργασία Σήματος από το Imperial College, London και είναι απόφοιτος του Τμήματος Εμπορικών Ακολούθων της ΙΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α', Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γραμματέας Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων Α', Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στον Άγιο Φραγκίσκο