Δημήτρης Μάντζαλης

Δημήτρης Μάντζαλης

Director, Insurance Business Consulting, ΕΥ Ελλάδας

Ο Δημήτρης Μάντζαλης ηγείται των Ασφαλιστικών και Αναλογιστικών υπηρεσιών στην ΕΥ Ελλάδας σε θέματα Ζωής, Υγείας και Επενδύσεων. O ρόλος του περιλαμβάνει υπηρεσίες γύρω από θέματα καινοτομίας ασφαλιστικών και επενδυτικών προϊόντων, αποτιμήσεις υπό τη Φερεγγυότητα II (Solvency II) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και την υποστήριξη σε θέματα εκθέσεων που απορρέουν από τα ισχύοντα κανονιστικά πλαίσια σχετικά με τα ασφαλιστικά επενδυτικά και επενδυτικά προϊόντα (PRIIPs). Επίσης στις ευθύνες του περιλαμβάνονται υπηρεσίες γύρω από τη Διαχείριση Ενεργητικού και Παθητικού (ALM) και τη βελτιστοποίηση κεφαλαιακών απαιτήσεων μέσω της διαδικασίας επιλογής επενδυτικών στρατηγικών.

Ξεκίνησε την εργασιακή του καριέρα στην ΕΥ το 2012 ως Life Actuary. Στη συνέχεια εργάστηκε στην ΝΝ Ελλάδας ως Risk Actuary ενώ το 2018 εντάχθηκε στην ΕRGO όπου και εργάστηκε ως Pricing Actuary για ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα. Από το 2019 εργάζεται στην ΕΥ έχοντας προαχθεί σε Director το 2023.

Ο Δημήτρης είναι πιστοποιημένος αναλογιστής από το Institute of Actuaries (IFoA) του ΗΒ και διαθέτει διδακτορικό στη Ρευστομηχανική από το Cranfield University. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από τη σχολή Χημικών Μηχανικών και πτυχίου από τη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Director, Insurance Business Consulting, ΕΥ Ελλάδας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Director, Insurance Business Consulting, ΕΥ Ελλάδας