Δρ Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης

Δρ Αθανάσιος Ν. Χαλαζωνίτης

Συντονιστής Διευθυντής Ακτινολογικού Εργαστηρίου και Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου “Αλεξάνδρα”

Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος τίτλου ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, κάτοχος Διδακτορικού τίτλου της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπηρετεί ως Ιατρός Ακτινολόγοςαπό το 1996 στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχοντας εξελιχθεί μετά από κρίσεις, σε όλες τις βαθμίδες από Επιμελητής Β’ μέχρι Συντονιστής Διευθυντής.

Από το 2012 μέχρι το 2014 ήταν Τομεάρχης του Εργαστηριακού Τομέα του Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα» και από το 2014 μέχρι και σήμερα Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας του ίδιου Νοσοκομείου. Από τον Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του 2016 εκτελούσε χρέη Διοικητή στο Νοσοκομείου «Αλεξάνδρα».

Ασχολείται ερευνητικά, επιστημονικά, παράλληλα με το κλινικό του έργο, με την απεικόνιση του μαστού, την υπερηχογραφία, την αξονική τομογραφία και τα οικονομικά της υγείας.

Υπήρξε επι σειρά ετών εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ. Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και εκλεγμένο Μέλος Δ.Σ. Επαγγελματικής Ένωσης Ακτινολόγων Ελλάδος. Είναι Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ακτινολογίας και της Ακτινολογικής Εταιρείας Βορείου Αμερικής καθώς και πολλών άλλων Επιστημονικών Εταιρειών.

Έχει υπηρετήσει επί 8ετία ως Μέλος Επιτροπής Προδιαγραφών και Επιτροπής Ενστάσεων Απεικονιστικών Μηχανημάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και επί 4ετία ως Μέλος Επιτροπής Προδιαγραφών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας.

Από το 2020 είναι Τακτικό Μέλος της Επιτροπής χορήγησης τίτλου ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής.

Έχει δημοσιεύσει 42 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή ιατρικά περιοδικά (με 312 βιβλιογραφικές αναφορές), 86 επιστημονικά άρθρα σε Ελληνικά ιατρικά περιοδικά, έχει παρουσιάσει 188 εργασίες σε διεθνή ιατρικά συνέδρια και 185 σε Ελληνικά ιατρικά συνέδρια. Έχει βραβευθεί 4 φορές από το RSNA και με μία φορά από ECR για ερευνητικές εργασίες του.

Έχει δώσει 16 διεθνείς και 130 Ελληνικές ιατρικές ομιλίες.

Είναι συγγραφέας 15 κεφαλαίων σε ισάριθμα ιατρικά βιβλία και συγγραφέας 4 ιατρικών μονογραφιών.

Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα ειδικευμένων και ειδικευόμενων ιατρών, καθώς και άλλων επαγγελματιών υγείας.

Λεπτομέρειες Ομιλητή