Δρ Εύη Σαχίνη

Δρ Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

H Εύη Σαχίνη διευθύνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης από το 2013. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το ΕΚΤ απέκτησε αναπτυξιακή δυναμική, εντάχθηκε θεσμικά στο εθνικό και ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα και ενίσχυσε την αποτελεσματικότητά του στο πεδίο της έρευνας και της καινοτομίας. Στόχος της για τη νέα περίοδο είναι να συμβάλει στην ανάδειξη της αξίας των δεδομένων του δημοσίου συστήματος και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Συνολικά, διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίου συμφέροντος. Είναι εθνική εκπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΟΣΑ για θέματα έρευνας, ανάπτυξης, καινοτομίας. Έχει επίσης διατελέσει εθνική εκπρόσωπος στην ΕΕ για θέματα έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.

Λεπτομέρειες Ομιλητή