Δρ Εύη Σαχίνη

Δρ Εύη Σαχίνη

Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)

H Εύη Σαχίνη είναι Διευθύντρια και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, το ΕΚΤ κατέστη αυτόνομος Οργανισμός υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντάχθηκε θεσμικά ως Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα για στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), δημιούργησε μηχανισμούς παρακολούθησης και αποτίμησης δημόσιων πολιτικών, ενίσχυσε με δράσεις και υπηρεσίες τη σύνδεση του ερευνητικού και επιχειρηματικού τομέα και την αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας, υποστήριξε με υπηρεσίες και υποδομές τον ψηφιακό μετασχηματισμό των φορέων περιεχομένου (Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία), ανέπτυξε συστήματα διαχείρισης δημοσίων δεδομένων επιστήμης και πολιτισμού με όρους τεχνολογικής επάρκειας και βιωσιμότητας, και ενίσχυσε τη διεθνή του παρουσία σε δίκτυα και κοινοπραξίες.

Συνολικά, διαθέτει τριακονταετή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης σε φορείς δημοσίου συμφέροντος. Είναι Εθνικός εκπρόσωπος στις επιτροπές Committee on Digital Economy Policy (CDEP) και Committee for Scientific and Technological Policy (CSTP) του OECD. Ήταν εθνική εκπρόσωπος στην ΕΕ για θέματα έρευνας και καινοτομίας, ψηφιακών βιβλιοθηκών και αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων. Συμμετείχε στην Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για τα Οικονομικά της Εκπαίδευσης και στο Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών και Αρχείων. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, μέλος του Δ.Σ. του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Είναι Διδάκτωρ Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ, με σπουδές στις Οικονομικές Επιστήμες.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύντρια, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ)