Γαβριήλ Αμίτσης

Γαβριήλ Αμίτσης

Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

O Δρ. Γαβριήλ Αμίτσης είναι Δικηγόρος Αθηνών, Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης (sarl.uniwa.gr) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Εμπειρογνώμονας εθνικών κυβερνήσεων και Διεθνών Οργανισμών και Δικτύων σε θέματα απασχόλησης, κοινωνικής και επαγγελματικής ασφάλισης, κοινωνικής ένταξης, στέγασης και μετανάστευσης.

Είναι Συντονιστής του Ελληνικού Παραρτήματος του Δικτύου Ακαδημαϊκών κατά της Φτώχειας (Academics Stand Against Poverty, ASAP, academicsstand.org), Εταίρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας για τις Επαγγελματικές Συντάξεις (European Network for Research on Supplementary Pensions, enrsp.org) και Αντιπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας «Τα Συστήματα Στέγασης σε μετάβαση» του HOUSING EUROPE – The European Federation of Public Cooperative and Social Housing (housingeurope.eu).

Από το 2016 είναι Επιστημονικός Διευθυντής της Σειράς «Η Μεταρρύθμιση του Κοινωνικού Κράτους» (Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα). Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα, βιβλία και μονογραφίες σε θέματα κοινωνικής προστασίας, με πλέον πρόσφατη συμβολή την εκπόνηση του Κεφαλαίου για τις Επαγγελματικές Συντάξεις στην Ελλάδα σε Συλλογικό Τόμο για την εξέλιξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης (G. Amitsis, “Greece: Α perpetual struggle against the sovereignty of public pension regimes”, σελ. 138-163, σε J. Kolaczkowski, M. Maher, Y. Stevens and J. Werbrouck (eds.), The evolution of supplementary pensions – 25 years of pension reform, Edward Elgar, Cheltenham, 2022), Greece: perpetual struggle against the sovereignty of public pension regimes : The Evolution of Supplementary Pensions (elgaronline.com).

Amitsis, “Greece: Α perpetual struggle against the sovereignty of public pension regimes”, pp. 138-163, in J. Kolaczkowski, M. Maher, Y. Stevens and J. Werbrouck (eds.), The evolution of supplementary pensions – 25 years of pension reform, Edward Elgar, Cheltenham, 2022), Greece: perpetual struggle against the sovereignty of public pension regimes : The Evolution of Supplementary Pensions (elgaronline.com).

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Καθηγητής Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας & Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής