Δρ. Γεώργιος Δαΐρης

Δρ. Γεώργιος Δαΐρης

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο Δρ. Γεώργιος Δαΐρης είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στην XIOSBANK, στη διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων το 1995 και στη συνέχεια στην Τράπεζα Πειραιώς έως σήμερα. Ο Δρ. Δαΐρης προγενέστερα κατείχε τη θέση του Διευθυντή Επενδύσεων της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, ενώ στην επαγγελματική του πορεία έχει διαχειριστεί Αμοιβαία Κεφάλαια όλων των κατηγοριών – Διαχείρισης Διαθεσίμων, Ομολογιακά, Μετοχικά – είτε εσωτερικού είτε διεθνή. Είναι πιστοποιημένος Διαχειριστής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και πιστοποιημένος Διαπραγματευτής Αξιών και Παραγώγων από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και με μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά στο Clark University (MA, USA), κάτοχος τίτλων MA και PhD με εξειδίκευση σε International Finance, Industrial Organization, Applied Modeling and Econometrics.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.