Ειρήνη Μαραγκουδάκη

Ειρήνη Μαραγκουδάκη

Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΕΔΑΔΠ

Η κυρία Ειρήνη Μαραγκουδάκη κατέχει πολυετή εμπειρία σε ανώτατες διευθυντικές θέσεις στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, έχοντας  διατελέσει Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Clayton Euro Risk, Γενική Διευθύντρια στη EurobankΔιευθύνουσα Σύμβουλος στην Credit Agricole και Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια στην Εγνατία Τράπεζα. 

Μεταξύ άλλων  είχε υπό την ευθύνη της την επιχειρηματική δραστηριότητα της Clayton στην Ν. Ευρώπη, ενώ διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε   διεθνή  χρηματοπιστωτικό όμιλο, αναλαμβάνοντας τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τραπεζικών  δραστηριοτήτων θυγατρικής τους στην Ελλάδα. 

Διαθέτει εκτεταμένη τραπεζική εμπειρία συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, στο πλαίσιο της οποίας συμμετείχε ενεργά στην επιτυχή τιτλοποίηση του πρώτου χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ελληνική αγορά. 

Περαιτέρω, έχει να επιδείξει εξαιρετικά αποτελέσματα και επιδόσεις στον μετασχηματισμό προβληματικών τραπεζικών δραστηριοτήτων σε ιδιαίτερα πετυχημένες εφαρμόζοντας πρωτοποριακές στην ελληνική τραπεζική αγορά πρακτικές.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΕΔΑΔΠ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνουσα Σύμβουλος και Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ, ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ ΑΕΔΑΔΠ