Έλενα Ανθή

Έλενα Ανθή

Διευθύνων Σύμβουλος, Ανθής Για την Ανθρωπότητα και τη Γή

Με εξειδίκευση στις βιώσιμες λύσεις για κάθε Βιομηχανία και τη Διανομή κομποστοποιήσιμων ειδών για τη λιανική, συσκευασία τροφίμων, για τη γεωργία, την υγεία και την βιομηχανία της φιλοξενίας.

Τα προϊόντα μας δεν ανακυκλώνονται, κομποστοποιούνται και τρέφουν τη Γή που μας τρέφει όλους!

Με την εξειδίκευσή μας και με γνώση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, προσφέρουμε λύσεις όπως:

1. Να καθοδηγούμε εταιρίες στην παραγωγή κομποστοποιήσιμων καψουλών καφέ.

2. Να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μελέτες για κάθε είδους βιομηχανία, οργανισμούς και κρατικούς φορείς.

3. Να Διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτα πιστοποιημένα κομποστοποιήσιμα είδη στην αγορά.

4. Να παρέχουμε προστιθέμενη αξία σε κάθε εταιρία με τα πιστοποιητικά μας

Με εξειδίκευση στις βιώσιμες λύσεις για κάθε Βιομηχανία και τη Διανομή κομποστοποιήσιμων ειδών για τη λιανική, συσκευασία τροφίμων, για τη γεωργία, την υγεία και την βιομηχανία της φιλοξενίας.

Τα προϊόντα μας δεν ανακυκλώνονται, κομποστοποιούνται και τρέφουν τη Γή που μας τρέφει όλους!

Με την εξειδίκευσή μας και με γνώση του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού νομοθετικού πλαισίου, προσφέρουμε λύσεις όπως:

1. Να καθοδηγούμε εταιρίες στην παραγωγή κομποστοποιήσιμων καψουλών καφέ.

2. Να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε μελέτες για κάθε είδους βιομηχανία, οργανισμούς και κρατικούς φορείς.

3. Να Διαθέτουμε ετοιμοπαράδοτα πιστοποιημένα κομποστοποιήσιμα είδη στην αγορά.

4. Να παρέχουμε προστιθέμενη αξία σε κάθε εταιρία με τα πιστοποιητικά μας

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Ανθής Για την Ανθρωπότητα και τη Γή
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύνων Σύμβουλος, Ανθής Για την Ανθρωπότητα και τη Γή