Ελευθέριος Θηραίος

Ελευθέριος Θηραίος

MD, Msc in Public Health, Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ – Κέντρο Υγείας Βάρης, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών

Γενικός/Οικογενειακός Ιατρός, Δ/ντής ΕΣΥ, Κέντρο Υγείας Βάρης.

Μετεκπαιδευθείς στη Δημόσια Υγεία στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας και στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Προαγωγής Ψυχικής Υγείας (Παν/μιο Αθηνών/King’s College/ETHICS).

Μέλος της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες.

Εμπειρογνώμονας επί θεμάτων αξιολόγησής Τ.Π.Ε. και εργαλείων ηλεκτρονικής κλινικής διακυβέρνησης του Ο.ΔΙ.Π.Υ. Α.Ε.

Μέλος της “Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, την ολοκλήρωση των διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και τη δημιουργία μητρώων ασθενών” και Μέλος των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας για την ανάπτυξη Διαγνωστικών και Θεραπευτικών Πρωτοκόλλων Συνταγογράφησης και Εθνικών Μητρώων Ασθενών του Υπουργείου Υγείας.

Εξωτερικός Αξιολογητής της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.

Εμπειρογνώμονας Επιτροπής Υγείας της ΚΕΔΕ.

Επιστημονικός Συνεργάτης της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της Ακαδημίας Κλινικών Μελετών.

Λεπτομέρειες Ομιλητή