Γεώργιος Βασιλόπουλος

Γεώργιος Βασιλόπουλος

Γενικός Διευθυντής Galenica A.E., Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ

Διδάκτωρ της Φαρμακευτικής Αθηνών και της Ιατρικής Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κλινική Φαρμακευτική (MSc), στην Φαρμακοοικονομία και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων/Marketing. Γενικός Δντης της Galenica sa,  Εντεταλμένος Σύμβουλος της Π.Ε.Φαρμακοβιομηχανίας και εκπρόσωπος της χώρας  στο ΙΜΙ (SRG).  

Με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας στο φάρμακο και στην Κοινωνική Ασφάλιση, έχει διαδράμει όλες τις βαθμίδες και σε διάφορα αντικείμενα (Marketing, Πωλήσεις, Κανονιστικές υποθέσεις, Νοσοκομειακή Φαρμακευτική, Φαρμακευτική της Κοινότητας, Κοινωνική Ασφάλιση κα). Ασκεί διδακτικό έργο σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ και διαθέτει διδακτική εμπειρία μεταξύ άλλων ως προσκεκλημένος εισηγητής σε Φαρμακευτικές και Ιατρικές Σχολές της χώρας.  

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής Galenica A.E., Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Γενικός Διευθυντής Galenica A.E., Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ