Γιάννης Κόλλας

Γιάννης Κόλλας

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών

Κατά την 30ετή επαγγελματική του σταδιοδρομία, έχει αποκτήσει πολύπλευρη εμπειρία στον τομέα της Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού, καθώς έχει καλύψει Διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες πληροφορικής (Compaq/Hewlett Packard), τράπεζες (EFG Eurobank) και βιομηχανίες (ΤΙΤΑΝ, BP). Έχει επίσης επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της ανάπτυξης εφαρμογών πληροφορικής και του marketing. Από το 2003 μέχρι το 2021 εργάστηκε στον Όμιλο Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ. Από το 2008 κατείχε την θέση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου. Ήταν μέλος του Group Executive Committee, του Group Sustainability Committee και γραμματέας της Επιτροπής Αμοιβών & Παροχών του Διοικητικού Συμβουλίου. Από τον Ιανουάριο 2022 καλύπτει την θέση Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Είναι κάτοχος πτυχίου BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών (Deree College), και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Ανάλυση Συστημάτων Πληροφορικής από το London School of Economics and Political Science. Εχει εκπαιδευτεί από το CIPD σε mentoring skills. Μιλάει Αγγλικά και Γαλλικά.

Είναι mentor και μέλος του Advisory Board στην “StartUpPathways”. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΜΑΔ) της Ε.Ε.Δ.Ε και μέλος της Επιτροπής Ασφαλιστικών και Εργασιακών Θεμάτων του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού του Διεθνούς Αερολιμένος Αθηνών