Γιάννης Μούργελας

Γιάννης Μούργελας

Νομικός ΣύμβουλοςΕλληνική Ένωση Τραπεζών

Ο κ. Γιάννης Μούργελας είναι δικηγόρος από το 1979 και ιδρυτικό μέλος της δικηγορικής εταιρίας JURE LAW FIRM. 

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου LLM από το  University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, με έμφαση στο δίκαιο των επιχειρήσεων.  

Ειδικεύεται στο τραπεζικό, αστικό και  το εμπορικό δίκαιο, το δίκαιο προστασίας των καταναλωτών, το δίκαιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το δίκαιο των συμβάσεων. 

Παρέχει υπηρεσίες ως νομικός σύμβουλος και ως μέλος διοικητικών συμβουλίων πιστωτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, όπως και λοιπών εταιριών, ελληνικών και αλλοδαπών. 

Είναι νομικός σύμβουλος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών από το 1986 και της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από την ίδρυσή της το 1992. 

Διετέλεσε Πρόεδρος του ΔΣ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ από το 1999 έως το 2012 και Γενικός Διευθυντής της Γενικής Τράπεζας από τον Ιούλιο 2000 έως τον Φεβρουάριο 2002. 

Συμμετέχει σε διαδικασίες διαβούλευσης για την εκπόνηση νόμων και σε ομάδες εργασίας για την εφαρμογή τους. 

Συμμετέχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό εμπορικού και τραπεζικού δικαίου, όπως και δικαίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 

Έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε νομικά περιοδικά και τον οικονομικό τύπο. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Νομικός Σύμβουλος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Νομικός Σύμβουλος, Ελληνική Ένωση Τραπεζών