Γιάννης Παναγόπουλος

Γιάννης Παναγόπουλος

Πρόεδρος, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ)

Πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) από το 2006, ο Γιάννης Παναγόπουλος είναι και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ ΓΣΕΕ).

Με σημαντική εμπειρία και αποδοχή στο ευρωπαϊκό και διεθνές εργασιακό γίγνεσθαι, ο Γιάννης Παναγόπουλος εκλέγεται ομόφωνα επί σειρά ετών στο Προεδρείο και την Εκτελεστική Επιτροπή της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) καθώς και στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC) ενώ ηγείται της ελληνικής αντιπροσωπείας εργαζομένων στην Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) και έχει διατελέσει μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ).

Εργαζόμενος από το 1974 στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ξεκίνησε τη μακροχρόνια ενασχόλησή του με εργασιακά θέματα με την εκλογή του στη διοίκηση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπεζας (ΣΥΕΤΕ), της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΤΟΕ) και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Σε μια περίοδο σύνθετων διαρθρωτικών μετασχηματισμών και οικονομικής κρίσης, ο Γιάννης Παναγόπουλος εργάστηκε για την ενότητα και τον εκσυγχρονισμό του εργατικού κινήματος με έμφαση στην προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, την κοινωνική συνοχή, την ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας και την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών και των κανόνων της ΕΕ στη χώρα μας. Ενθάρρυνε δράσεις κοινωνικού διαλόγου, εξωστρέφειας και διεθνών σχέσεων, εστιάζοντας, μεταξύ άλλων, σε διμερείς και ευρύτερες πρωτοβουλίες συνεργασίας συνδικάτων για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.

Λεπτομέρειες Ομιλητή