Γιάννης Σπανουδάκης

Γιάννης Σπανουδάκης

Corporate Insurance Manager, Mytilineos Group

Ο Γιάννης Σπανουδάκης έχει ενεργή παρουσία στην Ελληνική ασφαλιστική αγορά για σχεδόν 4 δεκαετίες. Είναι διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και έχει εργαστεί σε μεγάλες ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες σε πολλές θέσεις, από απλός διοικητικός υπάλληλος μέχρι Γενικός Διευθυντής, σε διεθνείς ασφαλιστικούς Μεσίτες καθώς και σε μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες – όπως στην παρούσα περίοδο όπου είναι ο Corporate Insurance Manager στον Όμιλο Μυτιληναίος. Έχει επίσης συνεργαστεί στενά με μεγάλους αντασφαλιστές, όχι μόνο σε θέματα τοποθέτησης ασφαλιστικών προγραμμάτων αλλά και σε νέα λεκτικά (wordings) και σε μεγάλες ζημίες. Καθόλα αυτά τα χρόνια έχει εμπλακεί ενεργά σε πολλά ιδιαίτερα projects που απαιτούσαν περίπλοκες ασφαλιστικές καλύψεις και λύσεις στη διαχείριση κινδύνων. Λόγω της εκτεταμένης εμπειρίας του είναι σε θέση να προσεγγίσει οποιοδήποτε θέμα και από την πλευρά του underwriter αλλά και του ασφαλισμένου, γεφυρώνοντας διαφορετικές και ενίοτε αντικρουόμενες ανάγκες. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιπτώσεις νέων ασφαλιστικών καλύψεων και/ή αναδυόμενων κινδύνων, τα οποία απαιτούν καινοτόμες προσεγγίσεις χωρίς προκαταλήψεις.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Corporate Insurance Manager, Mytilineos Group
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Corporate Insurance Manager, Mytilineos Group