Γιώργος Αμβράζης

Γιώργος Αμβράζης

Σύμβουλος Προέδρου ΣΕΤΕ

Ο Γιώργος ανέλαβε το 2015 τη θέση του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΤΕ και από τον Σεπτέμβριο 2020 έχει καθήκοντα Συμβούλου Προέδρου. Από το 2007 ήταν Γενικός Διευθυντής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) και παράλληλα, από το 2013 έως και το 2018, Διοικητικός Διευθυντής του ΙΝΣΕΤΕ. Μεταξύ άλλων, συμμετέχει στα ΔΣ Οργανισμών (ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ, EΛΙΝΥΑΕ), ως εκπρόσωπος του τουριστικού τομέα και είναι Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ).

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Αθήνας και έχει πολυετή εμπειρία ως στέλεχος διοίκησης σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και ομίλους στους τομείς του Εμπορίου και του Τουρισμού.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Προέδρου ΣΕΤΕ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Σύμβουλος Προέδρου ΣΕΤΕ