Ιωάννης Τζανάκος

Ιωάννης Τζανάκος

Γενικός Γραμματέας & Eκπρόσωπος ΕΛ.Ε.Τ.Ε.Α. στην επιτροπή Occupational Pensions Stakeholder Group της EIOPA

Ο κ. Τζανάκος Ιωάννης είναι μόνιμο μέλος της ειδικής Επιτροπής Ενδιαφερομένων Μερών επί Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Σχημάτων της EIOPA και εξειδικευμένος σε θέματα που αφορούν το Pan European Personal Pension product. 

Έχει πτυχία στη Διεθνή Λογιστική & Χρηματοοικονομική από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Cass Business School. Επιπλέον, έχει λάβει πλήρη υποτροφία για το MBA του από το ALBA Graduate Business School. 

Δραστηριοποιείται αρκετά χρόνια ως εξειδικευμένο ανώτατο στέλεχος στον κλάδο των ασφαλίσεων / συντάξεων, κατά τη διάρκεια των οποίων αντιμετώπισε πετυχημένα διάφορες προκλήσεις κανονιστικών απαιτήσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Solvency ΙΙ). Έχει εργαστεί στο παρελθόν σε πολυεθνικές εταιρίες, σε θέσεις ευθύνης. 

Ως σύμβουλος και εξειδικευμένος λογιστής προσφέρει υπηρεσίες για τη σωστή λειτουργία διάφορων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών σχημάτων που περιλαμβάνουν την Σύσταση, Οργάνωση, Εποπτεία και Διοίκηση. 

Είναι εκλεγμένος Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. Ως μέρος των καθηκόντων του, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του θεσμού της Επαγγελματικής Ασφάλισης στην Ελλάδα. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή