Κατερίνα Δασκαλάκη

Κατερίνα Δασκαλάκη

Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων ΣΕΒ

Είναι υπεύθυνη για τα θέματα των εργασιακών σχέσεων (ατομικών και συλλογικών), της πολιτικής μισθών, των συλλογικών διαπραγματεύσεων που χειρίζεται ο ΣΕΒ (Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κλαδικές, ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας), των συνδικαλιστικών θεμάτων, του κοινωνικού διαλόγου, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, της κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ευρύτερα τα θέματα που αφορούν την παρακολούθηση και ψηφιακή οργάνωση της αγοράς εργασίας. Εργάζεται στον ΣΕΒ από το 2002 και συμμετέχει, εκπροσωπώντας θεσμικά τον ΣΕΒ, στις διαβουλεύσεις και στις σχετικές επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας, στους τριμερείς φορείς εκπροσώπησης, στις σχετικές ομάδες εργασίας της Businesseurope, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργοδοτών (ΙΟΕ) και της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), καθώς και στα διοικητικά συμβούλια του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (EUROFOUND) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU OSHA). Κατέχει ΜΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με Ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Διοίκηση και Πολιτική και ΒΑ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ενώ μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων ΣΕΒ
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Διευθύντρια Τομέα Εργασιακών Σχέσεων ΣΕΒ