Κωνσταντίνα Καρατοπούζη

Κωνσταντίνα Καρατοπούζη

Διευθύντρια Λειτουργιών (COO), LAMDA Development

Η Κωνσταντίνα Καρατοπούζη είναι η Διευθύντρια Λειτουργιών (COO) της LAMDA Development. Εργάζεται στον όμιλο εταιρειών Λάτση από το 2000, αρχικά στην Οικονομική Διεύθυνση του Ομίλου EFG με έδρα το Λονδίνο και στη συνέχεια, από το 2003, στη Lamda Develoment σε διευθυντικές θέσεις ανάμεσα στις οποίες και αυτή της Διευθύντριας Επενδυτικών Ακινήτων της Εταιρείας. Πριν από την εργασία της στον όμιλο Λάτση, η κα Καρατοπούζη εργάστηκε ως εξωτερικός ελεγκτής στην PricewaterhouseCoopers στο Λονδίνο και στην ελεγκτική εταιρεία Κωστουρής Μιχαϊλίδης στην Αθήνα. Είναι μέλος (fellow member) του Chartered Association of Certified Accountants από το 1997 και κατέχει πτυχίο του Οικονομικού τμήματος της Σχολής Νομικών και Οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου.

Λεπτομέρειες Ομιλητή