Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ ”ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αντιπρόεδρος A’, Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος

Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής ”ΑΤΤΙΚΟΝ”

Διευθυντής Σύνταξης του Επιστημονικού Περιοδικού «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» ( ΦΕΚ.813 / Β’ /9.5.2008 , ISSN 1108 -7455 ) (2001 – 2023)

Αντιπρόεδρος A’ της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος Ν.Π.Δ.Δ.

 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ ''ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αντιπρόεδρος A’, Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝ ''ΑΤΤΙΚΟΝ”, Αντιπρόεδρος A’, Ένωση Τεχνολόγων Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας Ελλάδος