Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Κωνσταντίνος Γεωργιάδης

Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας, Μονάδα Πυρηνικής Ιατρικής Π.Γ.Ν.Α. «ΑΤΤΙΚΟΝ» & Πρόεδρος, Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος

Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης είναι:  

Τεχνολόγος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας 

Απόφοιτος του Τμήματος Ακτινολογίας Ακτινοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας του ΑΤΕΙ Αθηνών  

Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, ΠΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ» 

Προϊστάμενος του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού του ΠΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ» την περίοδο 2010 – 2020  

Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΠΓΝΑ «ΑΤΤΙΚΟΝ»  

Εργαστηριακός Συνεργάτης του ΑΤΕΙ Αθηνών την περίοδο 2002 – 2017 

Πρόεδρος της Ένωσης Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος  

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τεχνολόγων Ακτινολόγων Ελλάδος 

Διευθυντής Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού «ΑΚΤΙΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» 

Μέλος της 9μελούς Ειδικής Επιτροπής Ιοντιζουσών και μη Ακτινοβολιών του Υπουργείου Υγείας την περίοδο 2018- 2020.  

Διαθέτει 35ετή προϋπηρεσία σε Δημόσιο και Ιδιωτικό φορέα Υγείας. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή