Κωνσταντίνος Νανούσης MSc

Κωνσταντίνος Νανούσης MSc

Προϊστάμενος, Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας

Ο Κων/νος Νανούσης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1973,όπου και διαμένει μέχρι και σήμερα. Είναι Ηλεκτρονικός Μηχανικός απόφοιτος του Πολυτεχνείου Σόφιας του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (1992-1998) και κάτοχος master επιστημών MSc, στην Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας, του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (2016-2018). 

Εργάζεται ως Προϊστάμενος του Τμήματος Βιοιατρικής Τεχνολογίας, στη Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας (2008-2016), ενώ έχει διατελέσει και Προϊστάμενος του Τμήματος Πληροφορικής του Γ.Ν. Κατερίνης (2004-2008), καθώς και Project Manager στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου Εταιρειών Εγνατία σε Βαλκανικές Χώρες (2000-2004). 

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και συνέδρια, ενδεικτικά αναφέρονται: 

“Ο Νέος Χάρτης στην Πρωτοβάθμια Υγεία :Στόχοι και Προοπτικές” με διοργανώτρια την 3η Υ.Πε Μακεδονίας. 

“Υγεία και Πληροφορική : Επιτεύγματα και Προοπτικές “από το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατρικής Πληροφορικής, του Γ.Ν. Παπαγεωργίου. 

“Προστασία και Ασφάλεια Ηλεκτρονικών συστημάτων και Δικτύων Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας”, του ΠΙΝΕΠΘ. 

Γνωρίζει πολύ καλά την  αγγλική γλώσσα και άριστα τη βουλγάρικη. 

Επιπροσθέτως είναι μέλος του ΤΕΕ από το 2001 και εκλέγεται μέλος του Σωματείου εργαζομένων της 3ης Υ.Πε Μακεδονίας από το 2014. 

Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος, Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας
Λεπτομέρειες Ομιλητή
  • Profession
    Προϊστάμενος, Τμήμα Βιοιατρικής Τεχνολογίας, Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας, 3η ΥΠΕ Μακεδονίας